Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Από το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση, σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Δήμα, Γενικού Διευθυντή της TransBalkan Pipeline, για τη διενέργεια μελέτης εκτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης του ποταμού Εβρου:

Στην περιοχή μας η έρευνα στα ζητήματα του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της περιοχής δεν εμφανίσθηκε χθες το βράδυ... Επιστημονικοί φορείς (πανεπιστημιακοί και μη) δεμένοι άρρηκτα με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διαρκώς δραστηριοποιούνται στα περιβαλλοντικά θέματα σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, μικρό μέρος αυτής της έρευνας πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από την ίδρυσή του, διενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους, παρακολουθώντας μικροβιολογικούς και χημικούς παράγοντες για την ποιότητα των υδάτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και δεν έχουν το χαρακτήρα αποσπασματικών δράσεων, αλλά αντίθετα καταγράφουν με διαχρονική συνέχεια την ποιότητα των υδάτων της περιοχής μας (πόσιμων, θαλάσσιων και ποτάμιων), με εστίαση στη σχέτιση των μελετώμενων παραμέτρων, με την υγεία των πολιτών της περιοχής, διενεργώντας ταυτόχρονα επιδημιολογικές μελέτες.
Χωρίς να υπάρχει η πρόθεση να μειωθεί ο ρόλος των μεμονωμένων εταιρειών στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μελέτες που διαρκούν «γύρω στους 9 μήνες», αποτελούν περιστασιακές φωτογραφίσεις της κατάστασης, σε αντίθεση με τη συνεχή επιστημονική επιτήρηση που ασκείται από εξειδικευμένους τοπικούς ερευνητικούς φορείς σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της γεωγραφικής περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Αλλωστε, στο παρελθόν έχει δημοσιοποιηθεί η πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, που συγκρότησαν Ομάδα Μελέτης για την παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Υγείας του Πληθυσμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ερευνητική αυτή ομάδα απαρτίζεται από επιστήμονες που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Υγιεινή, την Ιατρική Επιδημιολογία και την Υγιεινή της Εργασίας και διερευνά τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην ευρύτερη γεωγραφική και διοικητική μας περιφέρεια και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία των πολιτών της περιοχής μας. Το επιστημονικό ενδιαφέρον της Ομάδας Μελέτης είναι τόσο οι βιομηχανικές, όσο και οι αγροτικές δραστηριότητες, όπως επίσης
και κάθε είδους εξορυκτική ή άλλη δράση, που μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και έμμεσα ή άμεσα στην υγεία του πληθυσμού. Η ενασχόληση της Ομάδας Μελέτης με τα ζητήματα αυτά, πραγματοποιείται στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας και έχει ασφαλώς επιστημονικό χαρακτήρα σε συναρμογή με τον κοινωνικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι επιστήμονες στα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής μας. Η εστίαση της έρευνας εντοπίζεται στην συνεχή και αδιάλειπτη παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεικτών της υγείας του πληθυσμού της περιοχής μας, καθώς και στη διαρκή διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων τόσο στο θαλασσινό νερό, όσο και στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα από τη σκοπιά της Υγιεινής. Η συνεχής παρακολούθηση όλων των παραπάνω παραμέτρων και οι μεταξύ τους συσχετίσεις αποτελούν τη μόνη έγκυρη και τεκμηριωτική ιατρική θεώρηση στα ζητήματα της ανάπτυξης.
Όλα τα παραπάνω είχαν επισημανθεί και στη συνάντηση γνωριμίας της Ομάδας Μελέτης του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας με εκπροσώπους της Oil Transporting Joint Stock Company «Transneft» και της Trans-Balkan Pipeline (ΤΒΡ). Η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στις 27.07.2009 με τον Αντιπρόεδρο της Oil Transporting Joint Stock Company «Transneft» κ. V.L. Nemtsev και τον εκπρόσωπο της Trans-Balkan Pipeline (ΤΒΡ) κ. D. Ermilichev και είχε χαρακτήρα ενημέρωσης στις επιστημονικές (εργαστηριακές και άλλες ερευνητικές) δράσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, που είναι στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας, τόσο
σε θέματα Περιβαλλοντικής Ιατρικής, όσο και σε θέματα Υγιεινής της Εργασίας. Τότε, από την πλευρά του Διευθυντή του Εργαστηρίου Αν. Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη και των μελών της Ομάδας Μελέτης, επισημάνθηκε ότι η όποια δραστηριότητα στην περιοχή μας πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών, αλλά δεν αρκεί αυτό από μόνο του, γιατί είναι επιβεβλημένο να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση στη διασφάλιση των όρων υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα είναι σε εξέλιξη με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και με την αυτόβουλη συμμετοχή επιστημόνων που ζουν και εργάζονται στην περιοχή και αφορά όχι μόνο τον ποταμό Εβρο, αλλά και τους άλλους ποταμούς της περιοχής μας, καθώς και τα θαλάσσια και επιφανειακά ύδατα, διασφαλίζοντας έτσι τη συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων της προστασίας περιβάλλοντος και όχι τις αποσπασματικές περιστασιακές δράσεις, με συνεχή επιδημιολογική επιτήρηση και συνεχείς καταγραφές εμπειρικών δεδομένων και όχι θεωρητικές «θεραπείες». Στα πλαίσια αυτά, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στον ποταμό Εβρο, αλλά ξεκινά από τον Εβρο και φτάνει μέχρι τον τυρφώνα των Φιλίππων (που κινδυνεύει από «αειφόρα οράματα» διόλου αειφόρου ανάπτυξης).

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙΕΙΑπό τη Μεγαλόπολη ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 21-22/11 η καμπάνια των Οικολόγων Πράσινων ενόψει της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα στην Κοπεγχάγη, με κεντρικό μήνυμα “ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙΕΙ”. Αντιπροσωπεία των Ο.Π. με τους δύο εκπροσώπους Ν. Χρυσόγελο και Ι. Κοντούλη και τον ευρωβουλευτή Μ. Τρεμόπουλο είχε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικούς φορείς και πολίτες στο πνευματικό κέντρο της πόλης για τα τοπικά προβλήματα, τη ρύπανση από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και το στόχο της απεξάρτησης από το λιγνίτη ενόψει της κλιματικής αλλαγής. Συμβολική ποδηλατική πορεία πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στους κεντρικούς δρόμους της Μεγαλόπολης, με κατεύθυνση προς το συγκρότημα της ΔΕΗ (συνημμένες φωτογραφίες). Στη συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συμβούλιου, που ακολούθησε αμέσως μετά, υιοθετήθηκε διακήρυξη με τους στόχους και τα αιτήματα των Οικολόγων Πράσινων ενόψει της επικείμενης Συνόδου της Κοπεγχάγης (7-18 Δεκεμβρίου).

Η Μεγαλόπολη επιλέχθηκε συμβολικά, για να αναδειχθεί η ανάγκη προετοιμασίας και μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή. Δυο από τις εκεί λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ είναι από τις πιο ρυπογόνες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, ενώ συμβάλλουν σημαντικά και στις εκπομπές αερίων που αλλάζουν το κλίμα.

Η καμπάνια των Οικολόγων Πράσινων “το κλίμα μας καίει” περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίσκεψη αντιπροσωπείας των Οικολόγων Πράσινων σε 3 περιοχές (Μεγαλόπολη 21-22/11, Ηλεία 25/11 και Κοζάνη-Πτολεμαίδα 28/11) με ιδιαίτερο συμβολισμό σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Οι δυο περιοχές είναι από τα μεγαλύτερα λιγνιτικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης, ενώ η Ηλεία είχε πληγεί από τις μεγα-πυρκαγιές του 2007. Επιδιώκουμε με αυτό τον τρόπο να δείξουμε πως συνδέονται τα παγκόσμια προβλήματα με τα τοπικά προβλήματα αλλά και πως μπορούν περιοχές που αποτελούν σήμερα στον ένα ή στο άλλο βαθμό μέρος του προβλήματος να μετατραπούν σε σύμβολα μιας βιώσιμης, πράσινης πολιτικής.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Τι προτείνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Είναι σαφές ότι έχουμε καθυστερήσει στην ανακύκλωση, είναι επίσης σαφές ότι η προηγούμενη κυβέρνηση απέτυχε να κλείσει εκατοντάδες ανεξέλεγκτες χωματερές αλλά η κυβέρνηση δε θα έπρεπε να περιορίζεται σε γενικόλογες θέσεις και διαπιστώσεις. Οι Οικολόγοι Πράσινοι στοχεύουμε σε μια κοινωνία ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και προτείνουμε στην κυβέρνηση να υιοθετήσει ως στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων κατά 80-90% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός!

Τι προτείνουμε στη νέα κυβέρνηση:

* Αποκεντρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη πράσινων θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης/ κομποστοποίησης/ ανακύκλωσης.
* Περιφερειακούς σχεδιασμούς που θα ενσωματώνουν πλήρως τις απαιτήσεις της κοινοτικής (οδηγία 31/1999) και ελληνικής νομοθεσίας (νόμος 2939) για μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των απορριμμάτων με σαφείς ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα – όπως έχουν καθοριστεί με τον 2939 και τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα - μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους Δήμους της χώρας. Προγράμματα Δημοτικής Κομποστοποίησης σε όλους τους Δήμους της χώρας. Οι περιφερειακοί σχεδιασμοί να είναι προιόν ουσιαστικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες
* Να υπογραφεί ΑΜΕΣΑ το προεδρικό διάταγμα για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών εκσκαφών/κατεδαφίσεων (μπάζα)
* Κλείσιμο και αποκατάσταση ΟΛΩΝ των ανεξέλεγκτων χωματερών (415 κατά δήλωση της προηγούμενης κυβέρνησης).
* Εφαρμογή της αρχής «πληρώνω ανάλογα με τα απόβλητα που παράγω» για όλους τους παραγωγούς αποβλήτων. Τα νοικοκυριά να χρεώνονται τα τέλη καθαριότητας ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων τους και όχι ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού τους. Ανάλογα οι Δήμοι να πληρώνουν τέλη στους χώρους τελικής διάθεσης ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ταφή.
* Η χρηματοδότηση των Δήμων να είναι ανάλογη με τα ποσοστά μείωσης των απορριμμάτων τους.
* Δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα προωθήσει την καύση των απορριμμάτων.
* Διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, ως προϊόν διαβούλευσης με επαγγελματικούς/επιστημονικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών, με εφαρμογή της αρχής της Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και την στροφή σε καθαρές παραγωγικές διεργασίες για λιγότερα ή καθόλου επικίνδυνα απόβλητα. Δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι και χρονοδιαγράμματα μείωσης επικίνδυνων αποβλήτων Αποτελεσματικό έλεγχο ΟΛΩΝ των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων με ενδυνάμωση των νομαρχιακών/περιφερειακών ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και μέσω της ΕΥΕΠ.Κριτική των ΟΠ για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για το θέμα των αποβλήτων

Για τα σκουπίδια, την ανακύκλωση και τις ανεξέλεγκτες χωματερές, οι αναφορές της νέας υπουργού είναι εντελώς στοιχειώδεις. Απορούμε πως η Υπουργός μιλάει για επανεξέταση από μηδενικής βάσης της ανακύκλωσης και για συζήτηση για στόχους της ανακύκλωσης όταν υπάρχει ήδη αναλυτική ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (νόμος 2939 και σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων, Οδηγία για την υγειονομική ταφή 31/1999 κα) με πολύ συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για ανάκτηση και ανακύκλωση διαφόρων κατηγοριών απορριμμάτων: συσκευασίας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, οχημάτων μετά το τέλος χρήσης, ελαστικών, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, μπαταριών και συσσωρευτών κα. Θα περιμέναμε να μιλήσει για βελτίωση της ανακύκλωσης, για υιοθέτηση νέων εργαλείων χρέωσης των απορριμμάτων με βάση την ποσότητα που απορρίπτεται. Περιμέναμε να πει η υπουργός πως θα πιάσουμε τον δεσμευτικό για τη χώρα στόχο της μείωσης των οργανικών απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή κατά 25% μέχρι τέλος ...2009 και κατά 50% μέχρι το 2013. Δυστυχώς, όμως οι προγραμματικές δηλώσεις αφήνουν υπόνοιες για παράλληλη προώθησης μονάδων καύσης απορριμμάτων (όταν η Υπουργός μιλάει γενικόλογα για νέα έργα), που υπονομεύουν την ανακύκλωση και δημιουργούν σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Σε συνολικό επίπεδο δεν τέθηκε ούτε καν ως μακροπρόθεσμος στόχος για κοινωνία μηδενικών αποβλήτων ούτε καν η ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Βιώσιμης Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων με έμφαση στον περιορισμό της παραγωγής τους και την τελική τους εξάλειψη.

ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΑΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΕΙ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

ΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των κατοίκων από διάφορες περιοχές της χώρας που επιδιώκουν να σταματήσει η ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση των απορριμμάτων και να προωθηθεί η μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων συνειδητοποιώντας ότι δεν υπάρχει «αλλού» για τα σκουπίδια αλλά μόνο το «αναλαμβάνουμε ΟΛΟΙ τις ευθύνες μας για να μηδενίσουμε τα απόβλητα μας»/ Και στη σημερινή συνέντευξη τύπου των Οικολόγων Πράσινων για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων. (δείτε παρακαλούμε συνημμένο με τις προτάσεις μας)

Οι Οικολόγοι Πράσινοι κατανοούμε τις αντιδράσεις των κατοίκων του Γραμματικού στη δημιουργία ενός ΧΥΤΑ που θα δέχεται τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων μια και οι εικόνες που έχουμε όλοι από την ταφή των απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι τραγικές και κανείς δεν δέχεται πλέον τα σκουπίδια στην περιοχή του. Η λύση, όμως, δεν είναι ούτε να συνεχίζουμε να κρύβουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών κάτω από το χαλί ούτε να επιδιώκουμε να μεταφέρονται και να θάβονται ή καίγονται τα σκουπίδια κάπου αλλού. Η ΜΟΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΥΣΗ –την οποία προτείνουμε σταθερά - είναι να αναλάβουν όλοι (κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, παραγωγοί, πολίτες, φορείς) την ευθύνη που τους αναλογεί για να προωθήσουμε μια πολιτική «μηδενικών αποβλήτων» με τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση (με διαλογή στην πηγή) και κομποστοποίηση του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων. Αυτή η στρατηγική αν είχε δρομολογηθεί και ακολουθηθεί συστηματικά τόσο σε κεντρικό όσο και τοπικό επίπεδο εδώ και 20 χρόνια που ξέρουμε ότι το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι εκρηκτικό, σήμερα θα είχαμε σε σημαντικό βαθμό αντιμετωπίσει ένα σοβαρό περιβαλλοντικό θέμα, αναπτύξει βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης-κομποστοποίησης, δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Αντίθετα, όλοι οι θεσμικοί φορείς (κυβερνήσεις, ΕΣΔΚΝΑ, περιφέρεια, νομαρχίες, ΟΤΑ) έμειναν προσκολλημένοι σε ξεπερασμένες λύσεις που οδηγούν είτε στην ταφή τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων είτε/και στη καύση τους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν θεωρούν λύση τη δημιουργία νέων χώρων ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων ούτε και την προωθούμενη κατασκευή βιομηχανικής εγκατάστασης καύσης αποβλήτων στη Θήβα από έναν από τους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της χώρας με αμφίβολες από άποψη διαφάνειας διαδικασίες (ΣΔΙΤ με τον ΕΣΔΚΝΑ χωρίς κάποιο διαγωνισμό) που θα καίει 800.000 περίπου τόνους αποβλήτων το χρόνο. Πολλές από τις επιλογές στο θέμα των σκουπιδιών δεν γίνονται με διαφάνεια, διάλογο και με βάση την υποχρεωτική ιεραρχία στις μεθόδους διαχείρισης τους αλλά υπό την πίεση ισχυρών οικονομικών λόμπυ.

Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν μεγάλο ποσοστό ευθύνης για τα σημερινά αδιέξοδα στη διαχείριση των απορριμμάτων. «Ακατανόητη» ήταν και η επί 5 χρόνια αδιαφορία του τέως Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ Σουφλιά να προωθήσει τη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων κατεδαφίσεων, οικοδομών και εκσκαφών που θα συνέβαλε στην άμεση αντιμετώπιση μέσω της ανακύκλωσης μιας ποσότητας αποβλήτων που εκτιμάται σε 6.000.000 έως και 30.000.000 τόνους ετησίως και που σήμερα καταλήγει ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Καλούμε τη νέα Υπουργό Περιβάλλοντος και τους υπόλοιπους υπουργούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προωθήσουν την εναλλακτική διαχείριση των υλικών εκσκαφών, οικοδομών και κατεδαφίσεων (μπάζα) αλλά και να θέσουν υψηλότερους ποσοτικούς στόχους μείωσης των απορριμμάτων (αποφυγή παραγωγής), να στηρίξουν με ολοκληρωμένο τρόπο τα προγράμματα ανακύκλωσης των απορριμμάτων, μείωσης των οργανικών υλικών που οδηγούνται για ταφή και να εφαρμόσουν τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα απόβλητα.

Καλούμε τους πολίτες να πιέσουν τις Δημοτικές αρχές να αναλάβουν τις σοβαρές ευθύνες τους (και να ψηφίσουν στις εκλογές της αυτοδιοίκησης του Οκτωβρίου 2010 με βάση αυτό το κριτήριο) ώστε να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία προχωρώντας άμεσα στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στην πηγή: συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, ηλεκτρικών συσσωρευτών, καθώς και προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων οργανικών υλικών σε επίπεδο κατοικίας (οικιακή κομποστοποίηση, γειτονιάς (κοινοτική κομποστοποίηση) και δήμου (δημοτική κομποστοποίηση). Μόνο τα αδρανή υπολείμματα που προκύπτουν μετά την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο σε χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Η ίδια η κοινωνία χρειάζεται να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε ένα θέμα που είναι κατ΄ εξοχήν πολιτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε σε μια εκστρατεία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να πετύχουμε δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική διάθεση. Ενθαρρύνουμε τη δουλειά που κάνουν σε αυτή την κατεύθυνση περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς και ζητάμε να ενισχυθούν με κίνητρα και αντικίνητρα οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Σημαντικό ρόλο μπορεί και πρέπει να παίξει η εκπαιδευτική κοινότητα στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Σε όλες τις περιοχές της χώρας παραμένουν σε λειτουργία εκατοντάδες χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Οι Οικολόγοι Πράσινοι γινόμαστε αποδέκτες πολλών καταγγελιών από ενεργούς πολίτες για περιπτώσεις ανεξέλεγκτης καύσης απορριμμάτων και συνεχιζόμενης λειτουργίας ΧΑΔΑ σε ευαίσθητα οικοσυστήματα (ποτάμια, λίμνες, δάση, φυσικές περιοχές) και αρχαιολογικούς χώρους. Φωτογραφίες από τις περιοχές δείτε στο:

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ...

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους σε αυτή τη δύσκολη πολιτική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να δικαιώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη.

Σε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο οι Ο.Π. καταθέσαμε συγκεκριμένες και συνεκτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Πιστεύουμε επιπλέον ότι δώσαμε και ένα παράδειγμα για τον τρόπο που πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση.

Φαίνεται ότι οι ΟΠ δεν θα είναι στη νέα Βουλή. Ο εκλογικός νόμος στερεί την κοινοβουλευτική έκφραση σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Παρόλα αυτά οι ΟΠ υπερ-διπλασιάσαμε τα ποσοστά μας και αποδείξαμε οτι είμαστε μία πολιτική δύναμη που απευθύνεται σε ένα σημαντικό και αυξανόμενο τμήμα της Ελληνικής κοινωνίας. Εκφράζουμε πραγματικές ανάγκες και ανησυχίες της κοινωνίας σήμερα, οι οποίες συνδέονται με μία παγκόσμια και ευρωπαϊκή στροφή της πολιτικής προς πράσινες λύσεις. Είμαστε εδώ για να μείνουμε.

Συγχαίρουμε το ΠΑΣΟΚ για τη νίκη του. Επισημαίνουμε όμως ότι η αυριανή μέρα βρίσκει τη χώρα μπροστά σε βαθιά κρίση και η νέα κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα την αντιμετωπίσει.

Οι Ο.Π. θα συνεχίσουμε όχι μόνο να ασκούμε τεκμηριωμένη κριτική αλλά να καταθέτουμε προτάσεις διεξόδου και να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την κοινωνία πολιτών, με στόχο τη βελτίωση της ζωής όλων μας. Οι κεντρικές μας παρεμβάσεις θα αφορούν τη διαφάνεια, ένα δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας και την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου.

Θέλουμε να είμαστε ο σπόρος που θα αλλάξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Συνεχίζουμε.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΒΡΟΥ

Λάμπου Αναστασία, του Σπυρίδωνος
Γεννήθηκε το 1970, είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. και έχει Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master of Arts) στην Βυζαντινή Τέχνη, με ειδίκευση στην Τοιχογραφία από το Α.Π.Θ. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην «Δυτική Θρησκευτική Ζωγραφική» από το Πανεπιστήμιο Catholica, στο Μιλάνο, Ιταλίας. Μιλά Αγγλικά και Ιταλικά και έχει σπουδές σε πιάνο και κλασσικό μπαλέτο. Είναι ελεύθερη επαγγελματίας και διατηρεί κατάστημα κοσμημάτων από το 1999.

Bάϊος Γιαννούλης , του Αθανασίου
Γεννήθηκε στο Köpingen της Γερμανίας το 1971 από γονείς μετανάστες με καταγωγή από τον Λαγό Έβρου. Σε ηλικία 10 χρονών μαζί με τους γονείς του εγκαταστάθηκε στο Διδυμότειχο του Έβρου. Έζησε τα γυμνασιακά του χρόνια στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια φοίτησε στο Τεχνικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης, από όπου έλαβε το πτυχίο «Βιομηχανικής παραγωγής και εγκατάστασης». Επέστρεψε στη Γερμανία και εργάστηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας από το 2000 έως το 2008.Σήμερα είναι ιδιωτικός υπάλληλος και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Μιλά Γερμανικά.Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία Ιωαννάκη και έχει δύο κόρες.

Ιωάννης Τέντες του Κίμωνα
Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1960. Σπούδασε Βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο Salford στο Manchester της Μεγάλης Βρετανίας. Εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Υπότροφος στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης και από το 1993 εργάζεται στο Τμ. Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στην λεξανδρούπολη, σήμερα στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας. Στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, ανέπτυξε επαφές με διεθνή κέντρα ερευνών όπως το Ludwig Institute for Cancer Research στην Uppsala της Σουηδίας, και την Ογκολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου της Βιέννης στην Αυστρία. Επί 20ετίας ασχολείται με τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιοχημείας και την Βιοχημική έρευνα σε άμεση συνεργασία με πανεπιστημιακές κλινικές του Δ.Π.Θ. (Καρδιολογική, Παθολογική, Χειρουργική, Οφθαλμιατρική κλπ) δημοσιεύοντας σημαντικές εργασίες στα ερευνητικά αντικείμενα της Αθηροσκλήρωσης και του Καρκίνου. Παράλληλα, κατά καιρούς έχει αναπτύξει αξιόλογη δράση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας (προστασία απειλούμενων ειδών, εκτροπή του Αχελώου, Δέλτα του Έβρου, αστικό περιβάλλον της Αλεξανδρούπολης, πετρελαιαγωγός Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολης, κλπ). Είναι ενεργό μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών ενάντια στον Πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, και του Δίκτυου Εθελοντικής Δασοπροστασίας Έβρου. Επίσης, ασχολείται με την φωτογράφηση ζώων και πτηνών στο φυσικό τους περιβάλλον, και τη συγγραφή ιστορικών μυθιστορημάτων («Ελθών Αναλάβω Σε», εκδόσεις Διόπτρα, 2006). Κατέχει τρεις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά). Είναι παντρεμένος με την Μάρθα Γκενοπούλου, Εκπαιδευτικό, και έχει δύο κόρες.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας των Οικολόγων Πράσινων ενεργοί πολίτες με σημαντικές προσωπικές διαδρομές

Οι Οικολόγοι Πράσινοι παρουσιάζουν και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας μια δυνατή ομάδα με ενεργούς πολίτες που έχουν επιλέξει να αγωνίζονται ακολουθώντας τη συνείδησή τους για το δημόσιο συμφέρον και τη βελτίωση της ζωής όλων, για την προστασία του περιβάλλοντος, μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη οικονομία, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την κοινωνική αλληλεγγύη. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες των Οικολόγων Πράσινων έχουν κάνει συνειδητές επιλογές στη ζωή τους, μπορούν να πουν ότι έχουν καθαρή τη συνείδησή τους ότι αγωνίζονται για το δημόσιο συμφέρον, για να μπορούν τα παιδιά μας να έχουν μέλλον. Είναι στο χέρι των πολιτών να στηρίξουν την αλλαγή στην πολιτική.
Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας των Οικολόγων Πράσινων συμμετέχουν κατά σειρά:

ΚΑΛΛΗ-ΠΙΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας των Οικολόγων Πράσινων). Γεννήθηκε στη Θάσο και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθηκε και εξορίστηκε στη Γυάρο. Σπούδασε γιατρός με ειδικότητα δερματολόγου. Οι σπουδές της αυτές της έδωσαν τη δυνατότητα να εξετάζει θύματα βασανιστηρίων όταν ήταν μέλος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και συγχρόνως συντονίστρια των ιατρικών ομάδων της. Το 1989 συνέβησαν δυο σημαντικά γεγονότα στη ζωή της, συμμετείχε στην ίδρυση των Οικολόγων Εναλλακτικών και ήταν υποψήφια στις ευρωεκλογές του 1989. Έκτοτε συμμετείχε ως υποψηφία σε 4 εθνικές εκλογές και δύο για το ευρωκοινοβούλιο. Το 1989 ίδρυσε στην Αθήνα το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων. Το 1993, ως μέλος του προεδρείου του Διεθνούς Συμβουλίου Κέντρων Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων, εκπροσωπώντας σε αυτό το προεδρείο την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ήταν υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης. Το 1993 ήταν υποψήφια για το βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 1993 εν μέσω πολέμων στα Βαλκάνια προσκάλεσε γιατρούς από τις αντιμαχόμενες χώρες στην Ελλάδα και οργάνωσαν το Βαλκανικό Δίκτυο ενάντια στα βασανιστήρια και τον πόλεμο. Το Δίκτυο που υπάρχει μέχρι σήμερα και ασχολείται με την επανα-συμφιλίωση μεταξύ των κοινωνιών στα Βαλκάνια, προσπαθώντας να συσπειρώσει σε ένα οργανισμό ανθρώπους από διαφορετικούς εθνότητα που αντιμάχονται τον πόλεμο και τα βασανιστήρια.
Σε Διεθνή συνάντηση που οργάνωσε στην Αθήνα δημιουργήθηκε το Δίκτυο Κέντρων Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων της Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής, με έδρα στην Αθήνα, του οποίου διετέλεσε Γενική Γραμματέας. Από το 1998 έως το 2003 υπήρξε η πρώτη εκλεγείσα πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Κέντρων Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων, με συμβουλευτικό στάτους στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά τη δράση της για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο συνελήφθηκε 5 φορές και την τελευταία όταν επισκέφθηκε τον Αραφάτ τις τελευταίες μέρες και προσπάθησε να εξετάσει θύματα από τη σφαγή στην Τζενίν και θεωρήθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο από το Ισραήλ.
Δυο φορές υπήρξε υποψήφια για την Επιτροπή της Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάργηση των Βασανιστηρίων, στα Ηνωμένα Έθνη. Δίδαξε στο New Jersey State University Rieutgers ως επισκέπτης καθηγητής καθώς και στο Πανεπιστήμιο των Φιλιππίνων. Τώρα διδάσκει στο Μάστερ της Ιατρικής Σχολής του Παν Αθηνών με θέμα «αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων».
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και συμμετείχε στην επιτροπή αντιρρησιών συνείδησης. Είναι μητέρα δυο παιδιών, δραστήριων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και δικαιωμάτων ζώων.

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. Ο Ηλίας Κατσούλης σπούδασε στην Αθήνα, το Αμβούργο και το Δυτικό Βερολίνο Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία και Ιστορία. Το 1971 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα και δίδαξε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο το 1980 ολοκλήρωσε την υφηγεσία του. Από το 1984 έως το 2003 υπήρξε καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Δίδαξε, επίσης, ως επισκέπτης καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συγγράψει και επιμεληθεί πολλά βιβλία που αφορούν τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και τα Πράσινα Κόμματα, τα πολιτικά και τα κοινωνικά κινήματα και την κοινωνία πολιτών, ενώ επιπλέον έχει μελετήσει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και τις εκδηλώσεις της πολιτικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Το τελευταίο βιβλίο του (υπό έκδοση) αναφέρεται στις θετικές και αρνητικές όψεις της παγκοσμιοποίησης δείχνοντας, πώς μπορούν να μετριαστούν οι δεύτερες και να ενισχυθούν ο πρώτες. Ο Ηλίας Κατσούλης διευθύνει από το 1998 το περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ Ηθοποιός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με τους «ΔΕΣΜΟΥΣ» της Ασπασίας Παπαθανασίου, το Εθνικό Θέατρο, το «Θέατρο Τέχνης» του Κάρολου Κουν, με το «Θέατρο Πολιτεία» (Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη) και την «Νέα Σκηνή» του Λευτέρη Βογιατζή. Επίσης με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας (Ηλέκτρα), Βόλου και Πάτρας. Ως σκηνοθέτης έχει ανεβάσει έργα σύγχρονου και κλασσικού ρεπερτορίου στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας, Πάτρας και Βόλου, στο Εθνικό Θέατρο, στη Λυρική Σκηνή Αθηνών και τα Πανεπιστήμια: της Νέας Υόρκης, του Μπίνγκαμπτον, της Οξφόρδης, όπως και στο Μουσείο Γκέττι. Έχει διδάξει υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα διδάσκει στο Ωδείο Αθηνών. Έχει διατελέσει καλλιτεχνική διευθύντρια στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου και του Κέντρο Μουσικού Θεάτρου του Βόλου και στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας. Της έχουν απονεμηθεί τα βραβεία «Λ. Λουριώτη», «Μαρίκα Κοτοπούλη», «Κάρολος Κουν» για την προσφορά της στο αρχαίο Ελληνικό δράμα και «Βραβείο Κριτικών» για την παράσταση Ίων του Ευριπίδη.

ΚΑΤΣΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. (Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Δρ Οικολογίας, ειδικός σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων και προστατευόμενων περιοχών, επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) και ερμηνείας περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συγγράψει δέκα βιβλία και πολλά άρθρα οικολογικού και γεωγραφικού περιεχομένου. Έχει συνεργαστεί στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και παρακολούθησης για μερικές από τις σπουδαιότερες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Είναι επιστημονικός σύμβουλος του WWF Ελλάς και της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας. Από το 1983 έχει εγκαταλείψει συνειδητά την Αθήνα και ζει σε μικρά χωριά, κοντά σε πολύτιμους τόπους της ελληνικής υπαίθρου. Το 2001 τιμήθηκε με το περιβαλλοντικό βραβείο Goldman, για τη συνεισφορά του στην προστασία της Πρέσπας και στην κήρυξη του (διασυνοριακού) Πάρκου Πρεσπών.

ΒΑΛΑΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) Περιβαλλοντολόγος, εξωτερική ομάδα παρακολούθησης προγράμματος LIFE, πρώην διευθύντρια του WWF. Σπούδασε στο Washington University, St. Louis, Missouri, στο τμήμα Μηχανικής, καθώς και στο Barnard College, Columbia University, New York στη Χημεία. Με μάστερ σε θέματα πόσιμου, μάστερ επιστημονικής εκπαίδευσης και με διδακτορικό σε θέματα αέριας ρύπανσης στην Αθήνα. Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών διεθνών επιστημονικών και περιβαλλοντικών οργανισμών, όπως Society for Conservation Biology, The Ecotourism Society-TIES, IUCN -The World Conservation Union. Επισκέπτρια καθηγήτρια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα Hellenic American University (since 2007), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (από το 2007), Πανεπιστήμιο του Κάλιαρι, Σαρδηνία (από 2001), Παν/μιο Αιγαίου, τμήμα περιβαλλοντικών επιστημών.
Εργάστηκε (1984-1989) στην Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ, Γραφείο Στερεών Αποβλήτων και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, καθώς και στο Γραφείο πολιτικής, σχεδιασμού και αξιολόγησης.
Ερευνήτρια για το διεθνές WWF και το TRAFFIC Europe σε θέματα ελέγχου του εμπορίου απειλούμενων ειδών. Επιστημονικός σύμβουλος σε πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα, σε θέματα εφαρμογής της πληροφορικής για την ανάλυση πλημμυρών και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, αποκατάστασης υγροτόπων, περιφερειακής ανάπτυξης, στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Επικεφαλής εκτελεστικός διευθυντής του WWF International με ευθύνη την ίδρυση του WWF Ελλάς. Συμμετοχή σε εκατοντάδες επιστημονικά συνέδρια και ανακοινώσεις.


ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, εργάστηκε στον ΟΣΕ, στη βιομηχανία ως σύμβουλος επί θεμάτων ενέργειας και υγιεινής και ασφάλειας, επιβλέπων μηχανικός στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Ιδρυτικό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Επιστημονικών Συλλόγων για την προστασία του περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης. Για ένα διάστημα πρόεδρος, του Δ.Σ. του συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος. Ιδρυτικό στέλεχος της «Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης», το 1990 υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «Οικολογική Θεσσαλονίκη», το 1994 με την «Οικολογία-Αλληλεγγύη», το 2002 υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος με το συνδυασμό «Οικολογία – Αλληλεγγύη – Συνασπισμός των Πολιτών». Πεζοπόρος, ορειβάτης και ποδηλάτης. Πρωτοστάτησε στους αγώνες ενάντια στην οικοπεδοποίηση του Χορτιάτη και του Σέϊχ Σού που συνεχίζονται, συντέλεσε στη σωτηρία των δυο αυτών πνευμόνων της πόλης και της περιοχής. Από το 2006 αντιπρόεδρος των «Φίλων του σιδηροδρόμου» της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων και της ομάδας κοινοβουλευτικής στήριξης. Σπούδασε νομικά. Εργάζεται στο Ταμείο Υγείας της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει διατελέσει Γεν. Γραμματέας στο Σύλλογο Προσωπικού της δουλειάς του. Ενεργός στον οικολογικό χώρο από το 1986, κοινοβουλευτικός συνεργάτης των Οικολόγων Εναλλακτικών (1990-92) και τακτικός συνεργάτης οικολογικών περιοδικών, όπως η ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και η ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ. Ιδρυτικό μέλος των Οικολόγων Πράσινων, εκλέχθηκε επανειλημμένα στο Πανελλαδικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική τους Γραμματεία. Στις δημοτικές του 2006 ήταν o συντονιστής της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ στο Δήμο Αθηναίων. Έχει δραστηριοποιηθεί σε πλήθος πρωτοβουλίες για ζητήματα πόλης, ενώ ήταν ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ 2001 για τα θέματα της παγκοσμιοποίησης. Ιδρυτικό μέλος του δικτύου Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ, συμμετέχει επίσης στο σωματείο ΠΕΖΗ για τα δικαιώματα των πεζών και στο κίνημα των ποδηλατών.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. Eνεργός στον χώρο των κοινωνικών κινημάτων και της οικολογίας από τα μαθητικά του χρόνια. Ιδρυτικό και δραστήριο μέλος της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου, ενεργό μέλος της δημοτικής Κίνησης "Ηράκλειο - ανθρώπινη πόλη", δραστηριοποιείται στην διαχείριση του δικτυακού τόπου www.ecocrete.gr και στην έκδοση της εφημερίδας "Φουρόγατος" του Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών οργανώσεων "ΟικοΚρήτη" στο οποίο είναι εκλεγμένος Συντονιστής Γραμματείας. Είναι δραστήριο μέλος των Οικολόγων Πράσινων από το 2007


ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, Σκηνοθέτης. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, μετά από μερικά χρόνια ενεργού δικηγορίας αποφάσισε ότι έπρεπε να αλλάξει επάγγελμα. Αποφοίτησε από τη Σχολή Σταυράκου το 1990 και παρακολούθησε σεμινάριο σεναριογραφίας με τον Frank Daniel, στο Βερολίνο, σκηνοθεσίας με τον Πολώνο σκηνοθέτη W. Marczewski, στο Άμστερνταμ, σεναρίου του SCRIPT CRAFT του προγράμματος των MEDIA και του Ε.Κ.Κ., σκηνοθεσίας του Ερμάνο Όλμι στο ινστιτούτο IPOTESI CINEMA στην Ιταλία, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη σκηνοθεσία-σενάριο στο πανεπιστήμιο COLUMBIA (Νέα Υόρκη). Στη δουλειά της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σεναριογραφία και φιλμογραφία, Animation, σενάριο και σκηνοθεσία ταινιών μικρού μήκους: "ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ" - 16 χιλ - 12', "ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΒΡΙΖΑΚΗ;" - 35 χιλ - 10', "ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ" -35 χιλ - 9' (ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ στο Φεστιβαλ της Δράμας '94). Συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ κιν/φου στο Κίεβο ’94, ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ καλύτερων ταινιών μικρού μήκους 1995. Ντοκιμαντέρ "Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ" - βίντεο - 20', "MEMORIALI DEL XX SECOLO" σειρά συνεντεύξεων (πρόγραμμα της Ε.Ε). Η ταινία της "ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ"- 35 χιλ – 85’ πήρε βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ’97, Κρατικά Βραβεία ΄97, Έχει συμμετάσχει με δουλειά της σε πολλά διεθνή φεστιβάλ.

ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Γεννήθηκε το 1975 και είναι βιωματική παιδαγωγός αναλφάβητων τσιγγάνικης καταγωγής και Α.Μ.Ε.Α. Αν και έχει στερηθεί εκ γενετής την όρασή της η Βασιλική αφιέρωσε τη ζωή της στον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά προς τις νέες μητέρες. Για την προσφορά στην καινοτομία και τον εθελοντισμό βραβεύθηκε το 2008 από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (συνεργαζόμενος). Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Δικτύου «Επιβάτης» για τις συγκοινωνίες και τα δικαιώματα των επιβατών. Πολιτικός μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στην Ecole Nationale des Ponts et Chaussees με θέμα την «κυκλοφορία και τις αστικές συγκοινωνίες». Εργάστηκε στον νεοσύστατο τότε Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών (σημερινό ΟΑΣΑ), στο ΥΕΝ (Διεύθυνση Οργανώσεως Λιμένων), στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HELIOS για την μετακίνηση ΑΜΕΑ, τη δημιουργία του πληροφοριακού κέντρου 185 και του πρώτου χάρτης με τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Συμμετέχει στην συγγραφική ομάδα της δίτομης ιστορίας των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας «Από τα παμφορεία στο μετρό».

ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων. Δημοσιογράφος, συγγραφέας, νομικός, με μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Οικολογία (ΗΠΑ). Γεννήθηκε στις Σέρρες, 1958, από 3 ετών ζει στη Θεσσαλονίκη. Εκλεγμένος νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης από το 1998. Ιδρυτικό μέλος των Οικολόγων Πράσινων, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου, επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου και το 2004. Με έντονη οικολογική και ανθρωπιστική δράση (http://eco-sal.blogspot.com) από το 1975, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και πρόεδρος της Ένωσης για την Ποιότητα της Ζωής –Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. (1978-82), της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης (1982 -www.ecology-salonika.org) του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, οικολογίας και μη βίας «Αντιγόνη» (www.antigone.gr) και ενεργό μέλος στο καταναλωτικό κίνημα (www.gmostop.org), στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), στο αντιρατσιστικό και στο γονεϊκό κίνημα. Με πολλές δίκες (αλλά καμία καταδίκη) για τους αγώνες του ενάντια στην οικοπεδοποίηση των δασών (Σέιχ Σου, Χορτιάτης, Πόρτο Καρράς, Sanni κ.α.) και υπέρ του συλλογικού συμφέροντος. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιδιώκουν θα γίνουν καταλύτης πολιτικών αλλαγών

Το ψηφοδέλτιο επικρατείας καθώς και την εκλογική διακήρυξη τους παρουσίασαν οι Οικολόγοι Πράσινοι σε εκδήλωση στο Θησείο μπροστά από το εκεί εκλογικό τους περίπτερο την Κυριακή 20/9 σε μια συμβολική κίνηση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων τους την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας- μέρα χωρίς ΙΧ επιλέγοντας να μετακινηθούν με το τρένο και ποδήλατα. Υποψήφιοι των Οικολόγων Πράσινων μοίρασαν ενημερωτικό υλικό στον πεζόδρομο της Απ. Παύλου.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμμετέχουν στις εκλογές με στόχο να εκπροσωπηθούν στην ελληνική βουλή και να συμβάλλουν στην αλλαγή της πολιτικής και της καθημερινής ζωής των πολιτών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι παρουσιάζουν και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας μια δυνατή ομάδα με ενεργούς πολίτες που έχουν επιλέξει να αγωνίζονται ακολουθώντας τη συνείδησή τους για το δημόσιο συμφέρον και τη βελτίωση της ζωής όλων, για την προστασία του περιβάλλοντος, μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη οικονομία, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την κοινωνική αλληλεγγύη.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν τη συνείδησή τους. Να μην παρακολουθούν αδρανείς τη διάλυση της διοίκησης, τη γενίκευση της διαφθοράς, την καταστροφή του περιβάλλοντος, την κατάρρευση της πραγματικής οικονομίας αλλά και το φούσκωμα της μαύρης οικονομίας; Η επιστροφή σε μια από τα ίδια δεν είναι η λύση. Θα ξαναδώσουν οι πολίτες λευκή εντολή σε κάποιο από τα δύο κόμματα που ευθύνονται για την κρίση που βιώνουμε;
Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας των Οικολόγων Πράσινων συμμετέχουν κατά σειρά: ΚΑΛΛΗ-ΠΙΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΚΑΤΣΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΛΑΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ), ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (συνεργαζόμενος), ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Δείτε συνημμένα αναλυτικά στοιχεία για τους υποψηφίους επικρατείας των Οικολόγων Πράσινων.

Στις 4 του Οκτώβρη δεν ψηφίζουμε μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για το ποια οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική θα έχουμε. Σε αυτές τις εκλογές οι πολίτες με την ψήφο ή την απουσία τους επιλέγουν πως θέλουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι προσφέρουν μια επιλογή συνείδησης. Οι Οικολόγοι Πράσινοι στη Βουλή σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών επιδιώκουν να στρέψουν την οικονομία προς κοινωνική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη κατεύθυνση σε μια εποχή που βιώνουμε μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Προωθούν μια συνεκτική πράσινη λύση που δημιουργεί 100.000 πράσινες θέσεις εργασίας, μειώνει το κοινωνικό χάσμα, ενδυναμώνει την υπεύθυνη οικονομία, προστατεύει το περιβάλλον και συμβάλει στην προστασία του κλίματος. Επιδιώκουν από όποια θέση και αν έχουν στη Βουλή να συμβάλλουν στον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, στις βαθιές πολιτικές αλλαγές που χρειαζόμαστε ως χώρα, στην συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.
Στα ψηφοδέλτια των Οικολόγων Πράσινων συμμετέχουν ενεργοί πολίτες που έχουν αξίες, δραστηριότητες και προσωπικές διαδρομές που:
- συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, διαθέτοντας ψυχή, χρόνο και ενέργεια αντί να κάθονται στον καναπέ τους
- πρωτοστατούν στην προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού μας πλούτου, των ακτών,
- άνοιξαν δρόμους στην ανακύκλωση και την μείωση των απορριμμάτων,
- πέφτουν στη μάχη για να προστατέψουν το δάσος, να σβήσουν τις φωτιές, να εμποδίσουν όσους βλέπουν το δάσος ως οικόπεδα με θέα,
- νοιάζονται για το σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως φύλλου, γλώσσας, καταγωγής χρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, για να είναι ο κόσμος μας όμορφος και πολυπολιτισμικός
- επιλέγουν να μην υποκύπτουν στη διαφθορά, στη διαπλοκή , στον κομματισμό, στις πελατειακές σχέσεις και στην αδράνεια της εξουσίας μπροστά στα μεγάλα προβλήματα και την απώλεια του φυσικού μας πλούτου
-έδωσαν και δίνουν αγώνες για να ενδυναμώσει η κοινωνία των πολιτών, να εμβαθύνει και να γίνει ουσιαστική η δημοκρατία, για να συμμετέχουν οι πολίτες στην λήψη αποφάσεων και να σταματήσει η περιοριστεί η επιρροή ιδιοτελών συμφερόντων στη διαμόρφωση των επιλογών που καθορίζουν το μέλλον της χώρας
- βάλανε τις ρίζες για μια υπεύθυνη γεωργία, οικολογική, που σέβεται τους καταναλωτές και την υγεία τους, εξασφαλίζει ένα δίκαιο εισόδημα στους αγρότες, προστατεύει το περιβάλλον και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες των Οικολόγων Πράσινων έχουν κάνει συνειδητές επιλογές στη ζωή τους, μπορούν να πουν ότι έχουν καθαρή τη συνείδησή τους ότι αγωνίζονται για το δημόσιο συμφέρον, για να μπορούν τα παιδιά μας να έχουν μέλλον. Είναι στο χέρι των πολιτών να στηρίξουν την αλλαγή στην πολιτική.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ;

Για τη δίκη της Μαργαρίτας Καραβασίλη

Να απαλλαγεί από τις κατηγορίες περί συκοφαντικής δυσφήμισης για την κριτική που άσκησε σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής η τέως Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι μια και θεωρούν ότι αποτελεί στην ουσία πολιτική δίωξη του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (μέσω του νυν Γενικού Επιθεωρητού Περιβάλλοντος), λόγω της ανεξαρτησίας της και της ενσυνείδητης δουλειάς της στην υπηρεσία, για όσο καιρό ασκούσε το λειτούργημά της, αλλά και λόγω της κριτικής της για τα προβλήματα ρύπανσης του Ασωπού και άλλων περιοχών.

Ο επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος θα παραστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης στην εκδίκαση της έφεσης της τ. Γενικής Επιθεωρήτριας Περιβάλλοντος κας Μαργαρίτας Καραβασίλη που ξεκινάει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009, στο Α' Τριμελές Εφετείο Αθήνας, κατά της απόφασης που εξέδωσε το ΣΤ' Τριμελές Πλημμελειοδικείο το 2008, μετά από μήνυση του σημερινού Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ. Ιωάννη Δερμιτζάκη.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι τονίζουν ότι αντί να επιβραβεύονται όσοι στη διοίκηση ασκούν ευσυνείδητα τη δουλειά τους ιδιαίτερα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζουν συχνά την δυσφορία, τη δυσμένεια και την εκδικητικότητα των πολιτικών προϊσταμένων τους. Όπως τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας των Οικολόγων Πράσινων «Σε μια εποχή που η διαφθορά και η αδιαφάνεια έχουν ξεσηκώσει την κοινωνία, είναι αδιανόητο η κριτική να ερμηνεύεται στενά ως συκοφαντική δυσφήμηση και η κα Μ. Καραβασίλη γνωστή για την επιστημονική αρτιότητα, την ανεξαρτησία της απέναντι στην εξυπηρέτηση διαφόρων σκοπιμοτήτων και την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος να διώκεται. Η συμπαράστασή μας στο πρόσωπο της είναι αυτονόητη και μια ισχυρή ένδειξη ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν θα αφήσουμε όσους και όσες κάνουν ενσυνείδητα τη δουλειά τους στο δημόσιο να μένουν μόνοι και μόνες απέναντι σε όσους θα έπρεπε να απολογούνται για την αδράνεια, την αδιαφορία ή και την συνενοχή τους στην καταστροφή του περιβάλλοντος και των δασών.

«Οι Οικολόγοι Πράσινοι που ζητούν την ψήφο των πολιτών στις εκλογές του 2009 με το σαφές πολιτικό μήνυμα «Οικολόγοι Πράσινοι- ψήφος συνείδησης» θα σταθούν ξανά στο πλευρό της Μ.Καραβασίλη (και όσων αγωνίζονται για το περιβάλλον και το μέλλον μας) υπερασπιζόμενοι όσους επιλέγουν να κάνουν ενσυνείδητα τη δουλειά τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος», επισήμανε η Ιωάννα Κοντούλη, μέλος της Γραμματείας και δεύτερη επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας των Οικολόγων Πράσινων. «Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι η δίκη είναι πολιτική και δικαίως προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και την κινητοποίηση περιβαλλοντικών φορέων. Η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της ρύπανσης του Ασωπού και η πρόσφατη καταδίκη της για το θέμα της απαράδεκτης αντιμετώπισης των αποβλήτων, επιβεβαιώνουν την άποψη μας ότι άλλοι έπρεπε να κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου και όχι η Μ. Καραβασίλη».

Έναρξη της εκστρατείας των Οικολόγων Πράσινων

Δυναμικό ξεκίνημα για την εκστρατεία των Οικολόγων Πράσινων αποτελεί το Εκλογικό Συνέδριο του κόμματος που ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.

Με συμμετοχή εκατοντάδων συνέδρων από όλη την Ελλάδα και με ζωντανό και πλούσιο διάλογο, οριστικοποιήθηκαν οι βασικοί άξονες της εκστρατείας και υπερψηφίστηκε η εκλογική διακήρυξη, με κεντρικό σύνθημα «Οικολόγοι Πράσινοι - Ψήφος συνείδησης». Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν ολοκληρωμένα ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το συνέδριο αποφάσισε ότι θα υπάρχει επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας. Μετά από ψηφοφορία, ως κεντρικά πρόσωπα της εκστρατείας αναδείχθηκαν ο Νίκος Χρυσόγελος ως 1ος επικεφαλής και η Ιωάννα Κοντούλη ως 2η επικεφαλής.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, πρώτος επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας: «Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν τη φωνή της συνείδησής τους, να επιλέξουν πώς θέλουν να ζουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους, ποιο θέλουν να είναι το μέλλον της χώρας μας. Έχουμε συνεκτικές προτάσεις, πράσινες λύσεις για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η παρουσία τους στη Βουλή θα συμβάλει στην αλλαγή της πολιτικής και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Είναι η ώρα των κρίσιμων επιλογών».

Όπως δήλωσε η Ιωάννα Κοντούλη, δεύτερη επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας: «Ξεκινάμε μια συλλογική προσπάθεια απεύθυνσης στους ψηφοφόρους σε όλη την Ελλάδα να ακούσουν την φωνή της συνείδησης τους και ξεπερνώντας τον στείρο αρνητισμό να ψηφίσουν για να ξεφύγουμε από την απογοητευτική αντίληψη του «τίποτα δεν αλλάζει και τίποτα δεν μπορεί να γίνει». Έχουμε θετικές προτάσεις και νέες ιδέες. Την θετική προοπτική για το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας πρέπει να την επανασχεδιάσουμε ως κοινωνία και οι Οικολόγοι Πράσινοι μπορούν και θα βοηθήσουν σε αυτό. Αποτελούμε μια ελπίδα για την πολιτική του αύριο που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας».

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009

ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Σημαντικές αποφάσεις του 6ου συνέδριου των ΟΠ

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα τα μέλη της νέας Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 6ου συνεδρίου των Οικολόγων Πράσινων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 26-28.06.2009. Το συνέδριο - στο οποίο συμμετείχαν 324 εκπρόσωποι από όλες τις περιοχές της χώρας και χαιρέτησαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΡΑΣΗΣ -συζήτησε και διαμόρφωσε τον πολιτικό προσανατολισμό, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των Οικολόγων Πράσινων για το επόμενο διάστημα, έθεσε τις βάσεις για την μεγαλύτερη οργανωτική και πολιτική ανάπτυξή τους, ενώ έκανε μια αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και επεξεργασία της επικοινωνιακής πολιτικής του κόμματος. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των 9 από τα 34 μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου (τα 25 εκλέγονται απευθείας από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις). Το Πανελλαδικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε σε σώμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, εξέλεξε την εξαμελή Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων που αποτελείται από τους/τις: Ζώτου Ελεονόρα, Κοντούλη Ιωάννα, Λεμπέση Κάτια, Παρασκευόπουλο Γιάννη, Πετράκο Μιχάλη και Χρυσόγελο Νίκο.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι καθόρισαν 11 άξονες κεντρικών πολιτικών παρεμβάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό, κοινοβουλευτικό και κοινωνικό επίπεδο για τα επόμενα χρόνια (ΣΣ δείτε αναλυτικά στο συνημμένο κείμενο), επιβεβαίωσαν προηγούμενες αποφάσεις τους τόσο για αυτόνομη συμμετοχή τους στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, όσο και για την υποστήριξή τους στη δημιουργία και ενδυνάμωση ανεξάρτητων δημοτικών και νομαρχιακών σχημάτων με οικολογικό και κοινωνικό προσανατολισμό. Κεντρική πολιτική παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων θα είναι η ανάδειξη μιας πράσινης συνεκτικής λύσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης.
Τα μέλη της Γραμματείας τόνισαν ότι, «όπως φάνηκε και από τη συμμετοχή αλλά και το υψηλό επίπεδο διαλόγου στο συνέδριο, πνέει άνεμος αισιοδοξίας, συμμετοχής και δημιουργικής προσαρμογής στις υποχρεώσεις, ευκαιρίες και δυνατότητες που διαμορφώθηκαν με την εκλογή του Μ. Τρεμόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι Οικολόγοι Πράσινοι αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες που επωμιζόμαστε αλλά και τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται για αλλαγές τόσο στο πολιτικό σύστημα όσο και στο περιεχόμενο της πολιτικής. Θεωρούμε ότι είναι πια ώρα για μια νέα πολιτική κουλτούρα αλλά και κυβερνήσεις συνεργασίας. Κάτι τέτοιο απαιτεί όμως και σοβαρές αλλαγές αντιλήψεων: η νομή της εξουσίας χρειάζεται να δώσει τη θέση της στη συμμετοχική «διακυβέρνηση» που θα είναι φυσικά απαλλαγμένη από πελατειακές σχέσεις και διαφθορά.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι οργανώνονται καλύτερα, αναλαμβάνουν πολιτικές πρωτοβουλίες, επιδιώκουν διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, συσπείρωση ευρύτερων δημοκρατικών δυνάμεων ώστε να επιτευχθούν οι αλλαγές που απαιτούνται μέσα από τη διαμόρφωση σταθερών κοινωνικών πλειοψηφιών. Επιδιώκουν και είναι ανοικτοί στο να αποτελέσουν σημείο σύγκλισης δυνάμεων που αν και ξεκίνησαν πιθανώς από διαφορετικές αφετηρίες έχουν σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πράσινης οικονομίας, που αντιλαμβάνονται ότι οι απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα πρέπει να είναι πράσινες. Ενισχύουμε συνολικά τη φυσιογνωμία μας ως κόμματος που διεμβολίζει εγκάρσια το πολιτικό σκηνικό, συνενώνοντας πολίτες από διαφορετικές αφετηρίες αλλά με κοινή οπτική τις νέες, πράσινες, προτεραιότητες που επιβάλει η οικολογική κρίση. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε γόνιμα το ρεαλισμό με το οραματικό στοιχείο της πολιτικής οικολογίας, είμαστε ρεαλιστές αλλά με όραμα».

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 6ο Τακτικό Συνέδριο
των Οικολόγων Πράσινων
Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, 12.00 ώρα, Κολοκοτρώνη 31


Με την εκλογή του Πανελλαδικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 6ου τακτικού συνεδρίου των Οικολόγων Πράσινων που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη από τις 26-28/6/2009.
Στόχος του συνεδρίου ήταν η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στις Ευρωεκλογές, η διαμόρφωση του πολιτικού προσανατολισμού, της οργάνωσης αλλά και της επικοινωνιακής πολιτικής.

Η πρώτη συνεδρίαση του 34μελούς Πανελλαδικού Συμβουλίου έγινε αμέσως μετά τη λήξη του συνεδρίου και σε αυτή εκλέχθηκε η 6μελής Εκτελεστική Γραμματεία. Μέλη της εκλέχθηκαν οι παρακάτω:
·Γιάννης Παρασκευόπουλος
·Ελεονόρα Ζώτου
·Ιωάννα Κοντούλη
·Κάτια Λεμπέση
·Μιχάλης Πετράκος
·Νίκος Χρυσόγελος

Ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας αφού δεν επιτρέπεται με βάση το καταστατικό . Από την άλλη δεν έβαλε υποψηφιότητα για το Πανελλαδικό συμβούλιο για να δώσει βαρύτητα στις αυξημένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή. Με αυτό τον τρόπο οι Οικολόγοι Πράσινοι επιτυγχάνουν να αναδεικνύονται και άλλα στελέχη του κόμματος, ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότεροι και περισσότερες σε θέσεις που συνεπάγονται ευθύνες.

Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2009

Συνελεύσεις των Τοπικών Πολιτικών Κινήσεων των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακές Συνδιασκέψεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα, στα πλαίσια του Προσυνεδριακού Διαλόγου για το Τακτικό Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2009 στη Θεσσαλονίκη.

Θέματα της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης είναι:
1. Απολογισμός της εκλογικής μάχης των ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009.
2. Προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα.
3. Έγκριση ψηφισμάτων.
4. Εκλογή Περιφερειακής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων.
5. Εκλογή εκπροσώπων της Περιφερειακής Οργάνωσης για το νέο Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων (1 τακτικό, 1 αναπληρωματικό μέλος).

Πληροφορίες
Συντονιστική Γραμματεία ΠΚ Εβρου
Ιωακείμ Βράβας, 6946872383, Βάϊος Γιαννούλης, 6994608085, Γιώργος Φαρφαράς 6936888967

Τρίτη 16 Ιουνίου 2009

ΔΑΣΗ: ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑΧΤΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ;

ΔΑΣΗ: ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑΧΤΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ;

Με σημαντικές πυρκαγιές σε ήδη ταλαιπωρημένες δασικές εκτάσεις άρχισε και το φετινό καλοκαίρι, επαναφέροντας στη μνήμη μας την αγωνία και το φόβο που ζήσαμε τα δύο περασμένα "καυτά" καλοκαίρια. Οι πυρκαγιές σε εκτάσεις - φιλέτα, η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να τις θέσει εγκαίρως σε έλεγχο, αλλά και η μη λήψη προληπτικών μέτρων σε τοπικό επίπεδο - με ενεργοποίηση και κατάλληλο εξοπλισμό των τοπικών κοινωνιών και με βιώσιμη διαχείριση του δάσους - που θα εμπόδιζαν τη γρήγορη εξάπλωσή τους αποδεικνύουν την εγκληματική αδιαφορία για τη δασοπροστασία που επιδεικνύει η κυβέρνηση ακόμα και μετά την τραγική εμπειρία του 2007.
Η παντελής έλλειψη δασικής πολιτικής, η συστηματική απαξίωση και εξαθλίωση της Δασικής Υπηρεσίας και η ανύπαρκτη πρόληψη για τις πυρκαγιές είναι πλέον ασυγχώρητες, τόσο γιατί καταστρέφουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής γης και βλάπτουν τη χώρα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, όσο και γιατί επαναλαμβάνονται χωρίς δισταγμό και κάθε χρόνο με χειρότερο τρόπο.
Φέτος αυξάνονται κατακόρυφα οι κίνδυνοι για τα δάση λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων: αύξηση φυτικής μάζας -καύσιμης ύλης μέσα στα δάση λόγω των βροχοπτώσεων του χειμώνα, απουσία διαχείρισης των δασών, πιθανότητα υψηλών θερμοκρασιών λόγω κλιματικής αλλαγής, πίεση για αλλαγή χρήσης γης, σκουπίδια και απρόσεκτη ανθρώπινη παρουσία. Για να αποφευχθεί μια μεγάλη καταστροφή σαν αυτή του 2007, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ καλούμε την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει με συγκεκριμένα στοιχεία στα αμείλικτα ερωτήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη δασική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, τα μέτρα για τη δασοπροστασία και κυρίως για το τι γίνεται για να αποφευχθεί μια νέα μεγάλη καταστροφή: Ζητάμε στοιχεία για τις πιο πρόσφατες προσλήψεις δασικών υπαλλήλων (δασολόγων, δασοπόνων, δασοφυλάκων και δασεργατών), για τα χρήματα που διατέθηκαν φέτος στην πρόληψη, τα έργα που εκτελέστηκαν με αυτά τα χρήματα, την επάρκεια των δασαρχείων σε υλικά και προσωπικό, το σχεδιασμό της δασοπυρόσβεσης και τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή, τον απολογισμό των πυρκαγιών του 2008 και τι έγινε με την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, τι γίνεται με το δασικό κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες - πλην των περιοχών Αττικής και Χαλκιδικής. Η περιβαλλοντική ευαισθησία αποδεικνύεται μόνο με έργα.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι μόνο με μια ισχυρή και συνεκτική δασική πολιτική μπορεί να υπάρξει πραγματική και αποτελεσματική δασοπροστασία. Οφείλουμε να δουλέψουμε στην κατεύθυνση αυτή, ακριβώς επειδή τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν πολύτιμους φυσικούς πόρους με πολλαπλά οφέλη. Έχουμε ήδη από πέρυσι ανοίξει δημόσιο διάλογο για τη δασική πολιτική. Ελπίζουμε στη διεύρυνσή του και καλούμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί και να συμμετέχει. Καλούμε επίσης τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ψήφισαν και υποστήριξαν τους Οικολόγους Πράσινους, να συμμετάσχουν στις τοπικές πρωτοβουλίες εθελοντών για την προστασία των δασών. Χρειαζόμαστε το δάσος. Όμως και το δάσος μας χρειάζεται για να υπάρχει και αύριο.
Πληροφορίες: Βασιλική Νάκου, υπεύθυνη για θέματα δασικής πολιτικής - 6983903061

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
! 12-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 !
!νέα ημερομηνία!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPING “ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ” ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ
στο samothrakiecocamp@gmail.com
www.samothrakiecocamp.blogspot.com

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στοχεύουν σε ένα δημιουργικό, ευχάριστο, αλληλέγγυο και ανθρώπινο σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία και στο μέλλον. Ένα σχολείο που:
· προκύπτει από την αλληλεπίδραση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.
· το εκπαιδευτικό του έργο απευθύνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών του ανεξάρτητα από κοινωνική ή εθνική προέλευση, απαλλαγμένο από αδιέξοδα φοβικά σύνδρομα.
· διδάσκει τις αρχές της συλλογικότητας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης και της αποδοχής του διαφορετικού.
· συμβάλλει στην άμβλυνση του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και φυλετικού αποκλεισμού
· διαμορφώνει ενεργούς πολίτες, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνους πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτό οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν την εμπνευσμένη και πρωτοπόρα εκπαιδευτικό Στέλλα Πρωτονοταρίου, η οποία δικάζεται την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 στο Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, πρώην διευθύντρια του 132ου Δημ. Σχολείου της Γκράβας, για δράσεις του σχολείου που είχε συναποφασίσει με τον σύλλογο διδασκόντων και που σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη είχαν ως αποτέλεσμα «την πραγμάτωση σε σημαντικό βαθμό μιας ατμόσφαιρας αλληλοσεβασμού και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, το οποίο αποτελεί ζητούμενο στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της επιδίωξης του παιδαγωγικού ιδεώδους». Συγκεκριμένα η εκπαιδευτικός κατηγορείται επειδή διέθεσε το χώρο του σχολείου για "εξωσχολικές" δραστηριότητες όπως τα μαθήματα Ελληνικών στους μετανάστες γονείς των μαθητών, τα οποία έκανε δασκάλα του σχολείου που επίσης δικάζεται!
Η Στέλλα Πρωτονοταρίου προσπάθησε και έκαμε πράξη μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς την ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας τολμώντας να ξεφύγει από τα αποστειρωμένα στεγανά στερεότυπα της γραφειοκρατικής παιδαγωγικής σε ένα σχολείο που το 75% των μαθητών είναι αλλόγλωσσοι από διαφορετικές εθνότητες, με υψηλή μαθητική διαρροή και συχνά φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας . Μέσω της προσπάθεια αυτής η μαθητική διαρροή σχεδόν μηδενίστηκε, τα κρούσματα βίας εξαφανίστηκαν, οι μαθητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους καθώς Έλληνες και μετανάστες γονείς ξεπέρασαν τις αναστολές και τις φοβίες τους και συμμετείχαν ενεργά στη ζωή του σχολείου.
Η προσπάθειά της θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και όχι το αντίθετο. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ καλούν όλους όσους πιστεύουν ότι η ΠΑΙΔΕΙΑ είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας να παρευρεθούν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 στο Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (2ο κτίριο, πρώην Σχολής Ευελπίδων), στις 9:00 το πρωί.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, την τοπική κοινωνία να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να αναπτύξουν παράλληλες δράσεις στις οποίες να συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες της σχολικής κοινότητας με στόχο την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών του σχολείου, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή εθνική τους προέλευση, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην αλλαγή του σχολείου καθώς και στην ισότιμη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε αποτελέσματα προς όφελος των ελλήνων πολιτών και των μεταναστών και αντιμετωπίζει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της απουσίας μεταναστευτικής πολιτικής που να δίνει λύσεις.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

Πληροφορίες: Ιωάννα Κοντούλη, τηλ. 6972400417

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ

Μεταναστευτικό:
«Σκουπίζοντας» απλά κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι…

Το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και δεν λύνεται ούτε με αστυνομικά μέτρα και επιχειρήσεις σκούπα, ούτε και με χιλιάδες επαναπροωθήσεις. Τα μέτρα που ετοιμάζονται μοιάζουν στοχευμένα μόνο στην προσωρινή ικανοποίηση μερίδας πολιτών που λόγω της πλήρους ανυπαρξίας σοβαρής μεταναστευτικής πολιτικής νοιώθουν ότι κινδυνεύουν στην ίδια τους τη χώρα.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους ότι αυτά τα μέτρα όχι μόνο δεν θα αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αλλά ότι θα εντείνουν κοινωνικές συγκρούσεις και θα ενισχύσουν την ξενοφοβία.
Είναι γεγονός ότι τόσο η Ελλάδα όσο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη που βρίσκονται στα «σύνορα» της ΕΕ, έχουν αναλάβει ρόλο «συνοριοφύλακα» χωρίς όμως να έχουν προηγουμένως αναπτυχθεί οι ανάλογες πολιτικές και υποδομές προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων και να εξασφαλίζονται οι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και συμβίωσης των ντόπιων και των μεταναστών.
Μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να έχει συνολική, πολυεπίπεδη και διεθνή προσέγγιση του θέματος. Πρώτα από όλα όμως θα πρέπει σε επίπεδο ΕΕ να ερευνηθούν και να αναγνωριστούν οι αιτίες που αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τη χώρα τους, όχι μόνο αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, αλλά προσπαθώντας εναγωνίως να επιβιώσουν. Αν η Ελλάδα αλλά και η ΕΕ θέλουν να «αναχαιτιστεί» το κύμα μεταναστών θα πρέπει να συμβάλουν στην ουσιαστική επίλυση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.α. προβλημάτων που επικρατούν στις χώρες προέλευσης. Η πολιτική που μέχρι τώρα ακολουθεί η Ελλάδα έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα για όλους μας.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:
· συνεργασία με την ΕΕ ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές υποδοχής των μεταναστών που θα εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης,
· επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης του αιτήματος για άσυλο σε συνδυασμό με την άμεση χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής, έτσι ώστε οι μετανάστες να μην μένουν εγκλωβισμένοι σε συγκεκριμένες περιοχές και να μπορούν να εργαστούν νόμιμα
· έλεγχο της ανασφάλιστης εργασίας, που λειτουργεί αρνητικά τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους έλληνες και τα ασφαλιστικά ταμεία
· Δημιουργία υποδομών για την άμεση και ομαλή ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία
· Συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη μέλη έτσι ώστε να μοιραστεί το βάρος της μετανάστευσης. Είναι γεγονός ότι για πολλούς μετανάστες στόχος δεν είναι να παραμείνουν στη χώρα μας, αλλά να περάσουν σε άλλες. Η αργοπορία νομιμοποίησής τους όμως τους εγκλωβίζει στην Ελλάδα.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Πληροφορίες: Πολύνα Γκιόκα 6932 623566
Φίλιππος Δραγούμης 6977 231983

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων ευχαριστεί τους Έλληνες πολίτες για την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους που είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή του πρώτου Πράσινου Έλληνα ευρωβουλευτή, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, κοντά στους υπόλοιπους Πράσινους από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Στις ευρωεκλογές οι Πράσινοι παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο στην Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι πολίτες στήριξαν τις θέσεις και προτάσεις των Πράσινων για στροφή στην οικονομία που θα αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την οικονομική και περιβαλλοντική κρίση, για περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη, για εμβάθυνση της πολιτικής ενοποίησης με σεβασμό στους πολίτες. Η ενισχυμένη δύναμη των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο θα συμβάλλει στην προώθηση λύσεων, με τη δοκιμασμένη πολιτική των ευρύτερων συνθέσεων και συνεργασιών.
Επιδιώκουμε ένα ευρύ διάλογο με την κοινωνία. Δεν θέλουμε μονολόγους. αλλά συμμετοχή και διαβούλευση. Η συμμετοχή των πολιτών θα μας καταστήσει και καλύτερους εκπροσώπους για τα προβλήματα που μας αφορούν όλους, τα προβλήματα βιωσιμότητας και αλληλεγγύης, για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πέτυχαν τους στόχους τους, αυτόν της εκλογής Έλληνα Πράσινου ευρωβουλευτή για πρώτη φορά στην ιστορία του οικολογικού κινήματος στη χώρα μας και τον προσανατολισμό της πολιτικής συζήτησης σε πράσινες κατευθύνσεις. Σημειώνουμε, όμως, ότι τα θέματα της Ευρώπης, που αυτά θα διαχειριστούν όσοι εκλέχτηκαν ευρωβουλευτές, ήταν ο μεγάλος απών κατά την προεκλογική περίοδο στη χώρα μας.
Ειδικά το κόμμα μας βρέθηκε στο στόχαστρο συχνά με μεθόδους ασύμβατες με το δημοκρατικό διάλογο, κυρίως για θέματα εξωτερικής πολιτικής, και δικαιωμάτων.
Από την αρχή τονίσαμε πως σε μια εποχή που η οικολογική κρίση επιβάλλει στενή συνεργασία κάθε χώρας με τους άμεσους γείτονές της, είναι επικίνδυνο να μετατρέπεται μια εκλογική αναμέτρηση σε διαγωνισμό εθνικής πλειοδοσίας. Κάθε εθνικισμός αποτελεί σήμερα πρώτα απ' όλα απειλή για τη δική του χώρα.
Η σιωπή όλων των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στις επιθέσεις αυτές, με την τιμητική εξαίρεση του κου Μάνου, οδήγησε τελικά το ΛΑΟΣ στη θέση του κριτή του πατριωτισμού των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων. Κάτι που ασφαλώς ευνοεί το συγκεκριμένο κόμμα, όχι όμως τη δημοκρατία ούτε και τα συμφέροντα τις χώρας μας.
Τέλος ευχόμαστε καλή δύναμη στον Ευρωβουλευτή μας Μιχάλη Τρεμόπουλο, που θα μας εκπροσωπήσει επάξια, ως ο αγωνιστής που πάντα υπήρξε, και χαιρόμαστε μαζί του. Από την πλευρά μας θα αξιοποιήσουμε την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο όχι μόνο για τη συνολική προώθηση των πράσινων λύσεων στην Ευρώπη, αλλά για την ανάδειξη και στήριξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος.
Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο, αλλά πόδια έχουμε και θα τον περπατήσουμε.
Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών που μας στήριξαν και να δικαιώσουμε την ψήφο τους.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ9-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPING “ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ” ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ

στο samothrakiecocamp@gmail.com

www.samothrakiecocamp.blogspot.com

Κάλεσμα για τη διοργάνωση αυτο-οργανωμένου οικολογικού κάμπινγκ στη Σαμοθράκη

Το Δίκτυο Ηλιόσποροι, οι Νέοι Πράσινοι και η πολιτιστική οργάνωση Athens Art Puzzle, σας προσκαλούν σε μια συνάντηση-γιορτή για την οικολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ειρηνική συνύπαρξη.

Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε νέες-νέους, οικογένειες, συλλογικότητες και ομάδες, τοπικές οικολογικές κινήσεις, θεματικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οικοκοινότητες, τοπικούς παραγωγούς και βιοκαλλιεργητές, ταξιδιώτες, καθώς και όλους όσους ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν έναν οικολογικό τρόπο ζωής, να ζήσουμε μαζί για 10 ημέρες στο δημοτικό κάμπινγκ «ελεύθερης διαβίωσης» στη Σαμοθράκη.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στην προετοιμασία, την οργάνωση και την υλοποίηση της συνάντησης. Σκοπός του αυτο-οργανωμένου οικολογικού κάμπινγκ είναι να γνωριστούμε, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον, να συνυπάρξουμε και να διασκεδάσουμε.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια οργανική και αυτοδιαχειριζόμενη εφήμερη ζώνη, με ομιλίες, σεμινάρια, εργαστήρια και την ενεργή συμμετοχή όλων. Αναλάβετε την πρωτοβουλία μιας συζήτησης, μιας παρουσίασης, μιας συγκεκριμένης δράσης, της διοργάνωσης ενός εργαστηρίου ή σεμιναρίου κι ελάτε να το κάνουμε πραγματικότητα.

Προτεινόμενες θεματικές:

Ανθρώπινες σχέσεις, παιδική αγωγή, αυτοθεραπεία

Οικολογία και ποιότητα ζωής

Τέχνη και πολιτισμός

Η έννοια της αυτο-οργάνωσης στο κάμπινγκ, προϋποθέτει επίσης, ότι όλοι θα συμμετέχουμε στις απαραίτητες διεργασίες και θα αναλάβουμε υπεύθυνα την καθημερινή καθαριότητα και τις εργασίες στη συλλογική κουζίνα.

Στο κάμπινγκ θα οργανωθεί ένας χώρος μόνο για παιδιά, ώστε να μάθουν μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια. Θα χρειαστούμε εθελοντές οι οποίοι θα αναλάβουν υπεύθυνα την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία των παιδιών, καθώς και την οργάνωση του προγράμματος του παιδικού χώρου.

Σε κάθε γιορτή η μουσική και η διασκέδαση είναι δεδομένα, οπότε μη διστάσετε να φέρετε μουσικά όργανα, χρώματα και πινέλα και παιχνίδια. Καλούμε μουσικούς, καλλιτέχνες, performers και ζογκλέρ να συνεργαστούν για την υλοποίηση εκπαιδευτικών διαδραστικών παιχνιδιών για παιδιά, workshops και παραστάσεις.

Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας ένα email με το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και στοιχεία επικοινωνίας στο samothrakiecocamp@gmail.com

Τι θα χρειαστείτε;

Καταρχήν, ένα μεγάλο χαμόγελο, πολύ ενθουσιασμό, καλή θέληση και πολύ διάθεση!

Απαραίτητα: υπνόσακος, σκηνή (η και αιώρα), ίσως ένα υπόστρωμα, και επαναχρησιμοποιούμενα κούπα / ποτήρι, πιάτο, μαχαίρι, πιρούνι και κουτάλι.

Μην ξεχάσετε! Τα προϊόντα καθαρισμού σώματος, μαλλιών κλπ., που θα χρησιμοποιείτε στο κάμπινγκ να είναι βιοδιασπώμενα.

Κόστος συμμετοχής 30 euro/ άτομο για 10 ημέρες σεμιναρίων και εργαστηρίων (3 euro/ ημέρα δηλαδή).

Οι συμμετέχοντες έχουν 50% έκπτωση στο κάμπινγκ ελεύθερης διαβίωσης (5ος τομέας), όπου θα φιλοξενηθούν οι συλλογικές διεργασίες.

Ευελπιστούμε να λειτουργήσουμε συλλογική βιολογική κουζίνα, για πρωινό και γεύμα, με πολύ φτηνό μενού για τους συμμετέχοντες.

Η οικολογική κατασκήνωση είναι αυτο-διαχειριζόμενη, χωρίς χορηγούς και σπόνσορες, και βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην ενίσχυση των συμμετεχόντων για να καλυφθούν τα απαραίτητα λειτουργικά έξοδα (γραφική ύλη, φωτοτυπίες, ενοικιάσεις μηχανημάτων, τηλεπικοινωνίες, μεταφορικά).

Σύντομα πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες, τις διαλέξεις, τα εργαστήρια αλλά και το νησί.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

samothrakiecocamp@gmail.com

www.samothrakiecocamp.blogspot.com

www.iliosporoi.net

www.neoiprasinoi.blogspot.com

www.myspace.com/athensartpuzzle

Σάββατο 30 Μαΐου 2009

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

1. Οι θέσεις για το όνομα της FYROM
Η δημόσια γραπτή τοποθέτηση των Οικολόγων Πράσινων για το όνομα της Μακεδονίας, 20.11.2007 ήταν: «Όπου δύο κοινωνίες αυτοπροσδιορίζονται με το ίδιο όνομα, αποτελεί βασική χειρονομία καλής θέλησης να εξειδικεύσει κάθε πλευρά το δικό της αυτοπροσδιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη επιλογή της άλλης. Τέτοια ζητήματα, όμως, δε μπορούν να μετατρέπονται σε διπλωματική σύρραξη ούτε σε ζήτημα γοήτρου ή ταπείνωσης ολόκληρων κοινωνιών».
Η κοινή διακήρυξη των Πράσινων κομμάτων της Βαλκανικής (Θεσσαλονίκη, 6-8 Ιουνίου 2008) ζητά διπλωματική επίλυση με «σεβασμό και ανοχή στα αισθήματα και των δύο πλευρών». Τη διακήρυξη συνυπογράφει και το κόμμα DOM από τη FYROM.
Υπάρχει αναλυτικό κείμενο για το θέμα, όπου θεμελιώνεται η άποψη για κοινά αποδεκτή λύση με σύνθετη ονομασία.

2. Τι ψηφίζουν οι Πράσινοι στο ευρωκοινοβούλιο, και τι οι σύμμαχοι του ΛΑΟΣ
Στις 12 Μαρτίου ψηφίστηκε στο ευρωκοινοβούλιο η τελευταία Έκθεση Προόδου Ε.Ε.-ΠΓΔΜ. Ενόχληση για την ελληνική πολιτική αποτέλεσε η θέση ότι η διαφορά για το όνομα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας.
Τη θέση αυτή υπερψήφισαν και οι 7 από τους 9 ευρωβουλευτές της ομάδας των «Ανεξάρτητων Δημοκρατών», στην οποία μετέχει και ο ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ. Το τελευταίο δέχθηκε χωρίς αντιρρήσεις την ψήφο αυτή των συμμάχων του, αποφεύγοντας ακόμη και μια τυπική διαμαρτυρία.
Οι Πράσινοι ήταν από τις ελάχιστες πολιτικές ομάδες που ΔΕΝ υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη θέση, προσβλέποντας σε πιθανή αναδιαμόρφωση της θέσης τους από κοινού με τους ευρωβουλευτές που θα εκλέξουν οι Οικολόγοι Πράσινοι.
Σε κάθε πολιτική ομάδα του ευρωκοινοβουλίου, οι θέσεις διαμορφώνονται από τις χώρες που έχουν ευρωβουλευτή. Η εκλογή ευρωβουλευτών από τους Οικολόγους Πράσινους, αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο να φθάνουν στους Πράσινους οι θεμιτές ελληνικές ευαισθησίες.

3. Οι Οικολόγοι Πράσινοι και το «Ουράνιο Τόξο»
Οι Οικολόγοι Πράσινοι απέρριψαν βολιδοσκοπήσεις για εκλογική συνεργασία τους με το «Ουράνιο Τόξο», τόσο στις ευρωεκλογές του 2004 όσο και στις βουλευτικές εκλογές του 2007. Θεωρούν πάντως ότι η παρουσία του ως μειονοτικού κόμματος με περιορισμένη εκλογική απήχηση συνέβαλε να αναθεωρήσει η κοινή γνώμη στην ΠΓΔΜ τις παλιότερες αντιλήψεις της για εκτεταμένη μειονότητα ομοεθνών τους στην ελληνική Μακεδονία, εκτονώνοντας τον αλυτρωτισμό.
Η «Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία», που περιλαμβάνει τα μειονοτικά κόμματα της Ευρώπης (ανάμεσά τους και το «Ουράνιο Τόξο»), αποτελεί χωριστό πολιτικό σχηματισμό από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. Εκλέγονται με διαφορετικά ψηφοδέλτια και η πολιτική τους δράση στο ευρωκοινοβούλιο είναι χωριστή. Διατηρούν τυπικά μόνο κοινή ομάδα, καθώς κανείς από τους δύο δε συγκεντρώνει μόνος του επαρκή αριθμό ευρωβουλευτών.

4. Η ανεξαρτησία του Κοσόβου και οι απορίες του δημάρχου Αθηναίων.
Ενημερώνουμε το γνωστό «προστάτη» των δέντρων της οδού Πατησίων ότι άδικα ανησυχεί για τη θέση των Οικολόγων Πράσινων. Έχουμε ταχθεί υπέρ της αυτονομίας και κατά της ανεξαρτησίας του Κοσόβου από το 2005, θέση που επαναλήφθηκε και στα τέλη του 2007, αμέσως μετά τη μονομερή κήρυξη της ανεξαρτησίας του.
Φαίνεται πως ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης θυμήθηκε την εποχή που, ως στέλεχος της Πολιτικής Άνοιξης, ζητούσε το κόμμα του να συμμαχήσει με τον ακροδεξιό Λεπέν και να μιμηθεί την πολιτική του.

5. Περί Κεμάλ και Θεσσαλονίκης
Το θέμα έχει ήδη εξαντληθεί από το Φεβρουάριο του 2007. Για όσους δεν κουράστηκαν να ασχολούνται, η τοποθέτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου ως νομαρχιακού συμβούλου αποτελούσε απάντηση σε πρωτοβουλία του νομάρχη κ. Ψωμιάδη να αυτοχρισθεί αρμόδιος για τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν δηλώσει από τις 13.02.2007 ότι «το πολυεθνικό παρελθόν που έχει η Θεσσαλονίκη παράλληλα με την ελληνική της ταυτότητα, αποτελεί αναξιοποίητο πλούτο και όχι απειλητικό φάντασμα που χρειάζεται να ξορκίζουμε».
Η αναφορά του Μιχ. Τρεμόπουλου στον Κεμάλ («η πόλη έπρεπε να τον έχει τιμήσει» παρέπεμπε σε ήδη διατυπωμένη πρόταση του δημοτικού συμβούλου Γιάννη Μπουτάρη και ομάδας επιχειρηματιών από τις δύο χώρες: στην πρόταση προβλεπόταν επαναφορά του ονόματος του Κεμάλ στο μικρό στενό της οδού Αποστόλου Παύλου όπου είχε γεννηθεί (και που έφερε το όνομα του Κεμάλ μεταξύ 1938 και 1955), με παράλληλη μετονομασία αντίστοιχου δρόμου της Κωνσταντινούπολης με το όνομα κάποιου σημαντικού Έλληνα.
Σημειώνουμε ότι ο Κεμάλ δεν υπήρξε μόνο ιδρυτής του τουρκικού κράτους και υπεύθυνος για πολλές σφαγές μειονοτήτων, αλλά και βασικός σύμμαχος της χώρας μας στην υπεράσπιση της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης απέναντι στις βουλγαρικές διεκδικήσεις της εποχής του Μεσοπολέμου.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουν το είδος της ιστορικής μνήμης που ένωσε την Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι εκείνο που έκανε ερείπια την πρώην Γιουγκοσλαβία.

6. Οι Πόντιοι στη Θράκη και ένα άρθρο του 1990.
Ορισμένοι υποστηρίζουν σοβαρά ότι ένα άρθρο που γράφτηκε πριν 19 χρόνια, μπορεί να ανασύρεται σήμερα για να κριθεί αποκλειστικά από τον… τίτλο του. Όποιος λοιπόν διαβάσει ολόκληρο το προσωπικό άρθρο του Μιχ.Τρεμόπουλου στην «Οικοτοπία» του 1990, βλέπει καθαρά ότι αναφερόταν στην τότε ελληνική πολιτική, που αντιμετώπιζε τη μειονότητα περίπου ως εθνική απειλή. Οι περισσότερες από τις απόψεις που κατατίθενται στο άρθρο αποτελούν πια επίσημη ελληνική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να αποδειχθούν επιζήμιες ούτε για τους Πόντιους, ούτε για τη Θράκη ούτε για τη χώρα.
Τη Δευτέρα ο Μ. Τρεμόπουλος είχε στην Κομοτηνή σχετικές συζητήσεις ενώ στελέχη των παλιννοστούντων Ποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ του έχουν ζητήσει εγγράφως συγγνώμη γιατί κάποιοι τους παρέσυραν εναντίον του.

7. Η επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία και η θέση των Πράσινων
Στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης της εποχής είχε υπερπροβληθεί η στάση των Γερμανών και των Γάλλων Πράσινων. Από την άλλη, είχε αποσιωπηθεί τελείως η ρητή καταδίκη των βομβαρδισμών από τους Ευρωπαίους Πράσινους, με επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πράσινων Κομμάτων στις 28.4.1999. Στην καταδίκη της επέμβασης είχαν διαφωνήσει μόλις 4 από τα 32 πράσινα κόμματα.
Στην επέμβαση του ΝΑΤΟ μπορούσε να είχε ασκήσει βέτο οποιαδήποτε χώρα-μέλος του, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Δεν το έκανε η τότε κυβέρνηση Σημίτη, αλλά ούτε και το ζήτησε δημόσια κανένα ελληνικό κόμμα. Αντίθετα με τους Ευρωπαίους Πράσινους, όλοι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν υπήρχαν τότε, όμως οι άνθρωποι που τους δημιούργησαν είχαν τότε κινηθεί στο πνεύμα της πλειοψηφίας των πράσινων κομμάτων, με πικετοφορία στη γερμανική πρεσβεία κατά την επίσκεψη του Φίσερ παραμονές των βομβαρδισμών, συμμετοχή στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν και διοργάνωση κοινής συνάντησης όλων των πράσινων κομμάτων της Βαλκανικής.
Η ίδρυση του Πράσινου Βαλκανικού Δικτύου συνδέθηκε με την από κοινού καταδίκη των βομβαρδισμών.

Κυριακή 24 Μαΐου 2009

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό
Δ. Σολωμός


Είναι προφανές ότι κύκλοι σε γειτονικές χώρες αναπτύσσουν εθνικιστικές ρητορείες και καλλιεργούν με προπαγάνδα στους πολίτες τους φαντασιώσεις για μεγάλωμα του Έθνους τους, για "αλύτρωτες πατρίδες", που περιλαμβάνουν και κομμάτια της πατρίδας μας.
Μας ξενίζει όμως τόσο η πιθανότητα σε κάποια σχολεία γειτονικών χωρών οι μαθητές να υποχρεώνονται να παπαγαλίζουν στη δική τους γλώσσα "πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα ΄ναι";

Οι Οικολόγοι Πράσινοι είμαστε υπέρ της ειρήνης. Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα μεταξύ προσώπων, ομάδων ή εθνών, μπορούν να λυθούν με την αναζήτηση κοινών τόπων αντί για τη βία. Ακριβώς για χάρη της ειρήνης, είμαστε υπέρ της διατήρησης των εθνικών συνόρων όπως μέσα από την ιστορία έχουν διαμορφωθεί.
Για χάρη της ειρήνης και της ευημερίας επίσης, εις βάρος των συμφερόντων που ευδοκιμούν στις πολεμικές εντάσεις, είμαστε υπέρ της ανάπτυξης φιλικών δεσμών με τις γύρω χώρες. Έτσι ήταν και η απάντησή μας στα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Βγήκαμε στο δρόμο, κατανοήσαμε και τονίσαμε την ανάγκη αντίδρασης στη διαφθορά αυτού του τόπου, αλλά καταδικάσαμε τη βία απ όπου κι αν προέρχεται, και ζητήσαμε το δικαίωμα ψήφου στα 16, κάτι που σταδιακά βρίσκει συμμαχίες και από άλλα κόμματα.

Πιστεύουμε ότι έτσι αισθάνεται και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Ας θυμηθούμε πώς αισθανθήκαμε και ανταποκριθήκαμε όλοι μας όταν ο σεισμός συγκλόνισε την Τουρκία. Τότε δεν είδαμε τους Τούρκους ως κτήνη και προαιώνιους εχθρούς, ούτε θυμηθήκαμε τις γενοκτονίες που διέπραξαν οι πρόγονοί τους. Ήταν συνάνθρωποι, χτυπημένοι και σε ανάγκη. Και ανταποκριθήκαμε. Αν ακολουθούσαμε τότε τους "ευσεβείς πόθους" ορισμένων θερμοκέφαλων, μήπως θα εκστρατεύαμε εναντίον τους για να μη χάσουμε την ευκαιρία να ξαναπάρουμε την Πόλη;
Αισθανόμαστε όμως ότι στους "γκρίζους λύκους" δε μπορούμε να απαντήσουμε με "μεγαλειώδη γαλάζια λιοντάρια". Γιατί τότε γινόμαστε το ίδιο με αυτό που καταγγέλλουμε.

Η ειρήνη, που θεωρητικά θέλουμε όλοι μας, έχει τους κανόνες της. Ένας από αυτούς είναι να ελέγξεις τον εαυτό σου και τα απωθημένα σου. Να σκεφτείς πριν αντιδράσεις και να μην παρασυρθείς από τις Σειρήνες του Μίσους. Και φυσικά, να σκεφτείς και να κινηθείς με γνώμονα τις βασικές ανάγκες: την ειρήνη, την επιβίωση, την ευημερία. Βλέπουμε τον εθνικισμό, είτε στη χώρα μας είτε εκτός, ως εκκολαπτόμενο καταστροφέα της ειρήνης.

Σε όσους λοιπόν "ανησύχησαν" και διαδίδουν ότι "μεθοδεύουμε τη διάλυση του Έθνους", απαντούμε με επιστροφή στις - κοινές - βασικές μας ανάγκες.
Στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία για την επιβίωση και για την ποιότητα ζωής μας. Στα σοβαρά ζητήματα της εποχής μας, που μας συνδέουν, από άκρη σε άκρη αυτού του πλανήτη:
Πώς θα αντιστρέψουμε την πορεία αυτού του πλανήτη προς την οικολογική καταστροφή και το σβήσιμο της ζωής; Πώς – ειρηνικά - θα διορθώσουμε τις απάνθρωπες αδικίες ανθρώπων πάνω σε ανθρώπους; Αδικίες που οδηγούν στον εθνικισμό, τη βία και τον πόλεμο; Πώς θα βρούμε έναν άλλο, ειρηνικό και ποιοτικό τρόπο ζωής, με αρμονική συνύπαρξη μεταξύ μας και με τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο;

Σ’ αυτά τα ζητήματα, που είναι για μας ουσιώδη και αυτονόητα, επιθυμούμε τη συνεργασία, και όχι τον πόλεμο, με όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ομάδες και κόμματα.


Το παραπάνω, απαντά σε ερωτήματα που μας τέθηκαν συχνά σχετικά με την "εθνικοφροσύνη" μας.
Το κείμενο συντάχθηκε από το Γιώργο Ροδαφηνό και δουλεύτηκε και συνυπογράφεται από τους: Ανδρέα Βασιλείου, Νίκο Σέλλα, Γιώργο Φαρφαρά, Αλκαίο Χαζαράκη, Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ Π.Γ.Δ.Μ.

Ανήκω, δυστυχώς, σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που δεν θέλουν να αφήνουν τίποτε αναπάντητο, ιδιαίτερα όταν παραποιούνται οι θέσεις μου. Δεν έχω, όμως, πάντα το χρόνο να το κάνω με τον τρόπο που θέλω, δηλαδή αναλυτικά και ψύχραιμα. Απαντώ, λοιπόν, σε σας, επειδή -όντως- παρά την επιλεκτική αναπαραγωγή αρνητικών «πληροφοριών» και εκτιμήσεων για τους Οικολόγους Πράσινους και το πρόσωπό μου, και τη συμβολή στη σύγχυση που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν γύρω από τα «οικολογικά κόμματα» που κατεβαίνουν, δεν φαίνεται να έχετε ταυτιστεί με τους οργανωμένους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς εναντίον μας.

Είναι φανερό ότι κάποιοι επιλέγουν να μας χτυπήσουν -κυρίως οι εθνικιστές του ΛΑΟΣ αλλά και άλλοι (Ρήξη-Άρδην κτλ)- όχι με αντιπαράθεση στις ψηφισμένες θέσεις μας ή τη δράση μας αλλά εκτοξεύοντας τόνους λάσπης και συκοφαντιών, ακριβώς επειδή ανησυχούν για την άνοδο των Οικολόγων Πράσινων. Το ότι εμείς αποφεύγουμε να απαντούμε στο ίδιο επίπεδο και προβάλλουμε μόνο τις θετικές μας προτάσεις, είναι κάτι που οι πολίτες εκτιμούν.

Θα είμαι, λοιπόν, λίγο αναλυτικός:

Στα τέλη του 2007 η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν στη Βουλή ότι η Μακεδονία παύει να είναι «μία και ελληνική» και το εθνικό συμφέρον επιτρέπει την παρουσία της λέξης «Μακεδονία» στο οριστικό όνομα της ΠΓΔΜ, αρκεί αυτή να εντάσσεται σε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και να ισχύει για όλες τις χρήσεις.

Αποτελεί η απόφαση αυτή των 4 μεγαλύτερων κομμάτων «εθνική ήττα» και «αποδοχή των ιδεολογημάτων των Σκοπιανών»; Προσωπικά δεν άκουσα κανένα να το διανοείται, τουλάχιστον φωναχτά. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, όμως, καλούμαστε να δώσουμε εξηγήσεις για ποιο λόγο είχαμε δηλώσει, 3 χρόνια πιο πριν, ότι η επικράτηση της απλής λογικής δε μπορεί να θεωρηθεί εθνική ήττα.

Σε ανακοίνωση του 2004, οι Οικολόγοι Πράσινοι δήλωναν επίσης: «Όπου δύο κοινωνίες αυτοπροσδιορίζονται με το ίδιο όνομα, αποτελεί βασική χειρονομία καλής θέλησης να εξειδικεύσει κάθε πλευρά το δικό της αυτοπροσδιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη επιλογή της άλλης. Τέτοια ζητήματα, όμως, δε μπορούν να μετατρέπονται σε διπλωματική σύρραξη ούτε σε ζήτημα γοήτρου ή ταπείνωσης ολόκληρων κοινωνιών».

Δυσκολεύομαι να φανταστώ επιχειρήματα που θα στήριζαν την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση μπορεί να αποτελεί «υιοθέτηση των ιδεολογημάτων» της γειτονικής χώρας. Αδυνατώ λοιπόν να καταλάβω με ποια συλλογιστική μου αποδίδετε ότι «το 2004 θεωρούσα ότι η αποδοχή των ιδεολογημάτων των Σκοπιανών, από μας, ήταν "επικράτηση της λογικής".

Οι εθνικοί μύθοι κάθε χώρας και κάθε λαού είναι αποκλειστικά για εθνική κατανάλωση και δεν έχουν την παραμικρή εγκυρότητα έξω από τα σύνορά τους. Δεν υπάρχει κανείς απολύτως λόγος να τα δεχθούμε ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από ό,τι η χώρα μας δέχεται ήδη τους «Γκρίζους Λύκους» και η Τουρκία τη δική μας «Χρυσή Αυγή». Για να γελάσουμε και λίγο, αρχαιολόγοι της γείτονος ανακάλυψαν πρόσφατα ότι η Κοινή Ελληνική των ελληνιστικών χρόνων αποτελεί την …αρχαία μακεδονική γλώσσα: αρκετές φορές σκέφτομαι ότι ισχύει το «μωραίνει Κύριος» και ότι κάθε εθνικισμός κάνει πρώτα ζημιά στη δική του χώρα ….

Αναρωτιέμαι όμως για ποιο λόγο όλα αυτά στην ΠΓΔΜ αποτελούν φαινόμενα των τελευταίων κυρίως χρόνων. Για αρκετά χρόνια τα συλλαλητήρια, οι μετονομασίες, τα αγάλματα, τα μποϋκοτάζ και ό,τι άλλο, ήταν δυστυχώς προνόμιο της δικής μας πλευράς. Ακόμη και σήμερα, η λέξη «Σκοπιανοί» ακούγεται σχεδόν ως βρισιά. Θυμάμαι ότι το 1994, όταν ο Α. Παπανδρέου ξεκινούσε τις συνομιλίες που θα κατέληγαν στη γνωστή Ενδιάμεση Συμφωνία, είχε οργανωθεί και ένας ημιεπίσημος διάλογος σε επίπεδο ενεργών πολιτών υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για λόγους ασφαλείας οι συναντήσεις του διαλόγου γίνονταν στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη, το πούλμαν από τα Σκόπια έπρεπε να έχει πινακίδες άλλης πόλης για να μην «προκαλεί», και τα βράδια διανυκτέρευε στο …γκαράζ των ΜΑΤ στην Καισαριανή γιατί σε όλη την Αθήνα δεν υπήρχε άλλο μέρος επαρκώς ασφαλές.

Τα χρόνια πέρασαν, οι ευκαιρίες για αξιοπρεπή συμβιβασμό χάνονταν η μια μετά την άλλη και τελικά το 1999, όταν οι δύο κυβερνήσεις έφτασαν μια ανάσα από το «Άνω Μακεδονία», ήρθαν οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ, η εξέγερση των Αλβανών και οι Συμφωνίες της Οχρίδας. Οι συνομιλίες για το όνομα πάγωσαν, η σλαβομακεδονική πλειοψηφία ένιωσε ταπεινωμένη από τις παραχωρήσεις στους Αλβανούς, και οι εθνικιστές ανέβηκαν στην εξουσία. Αφού δε μπορούσαν να φανούν σκληροί με τις κατακτήσεις των Αλβανών, φάνηκαν τουλάχιστον ανυποχώρητοι για το όνομα. Η Ελλάδα προσφερόταν λοιπόν ως «εύκολος εχθρός», ιδίως μετά το Βουκουρέστι. Στο μεταξύ ο Γκρουέφσκι μας χρησιμοποιεί ως ασφαλή τρόπο για να επανεκλέγεται επ’ άπειρον, και οι άνθρωποι που ζητούν καλές σχέσεις με την Ελλάδα ολοένα και περιθωριοποιούνται.

Σε συνθήκες όμως οικολογικής κρίσης, κάθε κοινωνία έχει κοινά συμφέροντα με τους άμεσους γείτονές της. Όσοι παραβλέπουν τα ανοικτά διασυνοριακά θέματα του Αξιού και της Δοϊράνης, αυτοί που εξαφανίζουν την Κορώνεια και που δηλητηριάζουν την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν υπερασπιστές της Ελλάδας και της Μακεδονίας.
Να μείνουμε και σε ένα σενάριο που δεν είναι καθόλου υποθετικό; Αύριο-μεθαύριο το πυρηνικό λόμπυ θα κτυπήσει την πόρτα της γειτονικής χώρας για να κτίσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο –ήδη το έχουν προτείνει από τη δεκαετία του ‘90. Αυτοί που θα αντιδράσουν εκεί, θα έχουν σίγουρα την αλληλεγγύη μας. Όμως τι βαρύτητα θα έχει μια αλληλεγγύη από πολίτες «εχθρικής» χώρας; Αν όμως μια τέτοια μάχη χαθεί, θα έχουμε ανά πάσα στιγμή ένα δυνητικό Τσερνομπίλ μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη.

Γι’ αυτό και οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι, σε καιρούς οικολογικής κρίσης, όποιες και να είναι οι σχέσεις των κυβερνήσεων, οι άμεσοι γείτονες αποτελούν αναγκαστικούς συνεργάτες και οι γέφυρες μεταξύ γειτονικών κοινωνιών είναι ανεπίτρεπτο να κόβονται. Και αυτό το κάνουμε πράξη, με τις δύο βαλκανικές συνδιασκέψεις που οργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη αλλά και την πλήρη καταγραφή των πηγών ρύπανσης του Αξιού στο έδαφος της ΠΓΔΜ, με τη συνεργασία των οικολόγων της γειτονικής χώρας.

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η διαφορά για το όνομα της Μακεδονίας, δεν αποτελεί για τους Οικολόγους Πράσινους το μόνο ζήτημα. Η θέση τους παραπέμπει στην πολυεθνική ιστορία αιώνων της ευρύτερης Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας ότι καμιά από τις εθνότητες του χώρου αυτού δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο Μακεδόνες από τις υπόλοιπες. Η διαμόρφωση των όρων παράλληλης χρήσης του ίδιου ονόματος, αποτελεί για μας θέμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας, θέση που παραπέμπει σε μια κοινά αποδεκτή σύνθετη ονομασία, όπως άλλωστε και η προσωρινή «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Υπάρχουν, δηλαδή, μια σειρά κοινά συμφέροντα, που δεν πρέπει να επισκιάζονται:

Η μετάβαση σε μορφές βιώσιμης οικονομίας, που να διασφαλίζουν την ευημερία χωρίς να υποθηκεύουν το περιβάλλον και το μέλλον μας.
Η επείγουσα προστασία των κοινών οικοσυστημάτων και υδάτινων πόρων, όπως ο Αξιός, οι Πρέσπες και η Δοϊράνη.
Η αποτροπή της εγκατάστασης απειλών όπως πυρηνικά εργοστάσια ή καλλιέργειες μεταλλαγμένων δίπλα ακριβώς στα σύνορά μας.
Η διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή, όχι μόνο από διακρατικές συρράξεις, αλλά και από εθνοτικές συγκρούσεις που θα δημιουργούσαν επικίνδυνες πολεμικές ζώνες σε απόσταση αναπνοής από τη Θεσσαλονίκη.
Η προοπτική ένταξης των γειτόνων στην Ε.Ε., όπου το κλίμα οδηγεί αναγκαστικά στο συμβιβασμό, στην εγκατάλειψη της εθνικιστικής ρητορείας και των όποιων εδαφικών διεκδικήσεων, όπως έγινε πρόσφατα με την Ουγγαρία.
Τέλος, επειδή κάποιοι διαστρέφουν εσκεμμένα τις θέσεις μας, να σημειωθεί ότι στις 12 Μαρτίου 2009 υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η Έκθεση Προόδου για τις σχέσεις ΕΕ-ΠΓΔΜ, με θέσεις που θεωρήθηκαν αρνητικές για την επίσημη ελληνική πολιτική. Η έκθεση υπερψηφίστηκε από όλες σχεδόν τις πολιτικές ομάδες, εκτός από τους Πράσινους που κράτησαν ουδέτερη στάση: (συνολικά 478 υπέρ, 92 κατά, 42 αποχές). Το ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν απέτρεψε την εξέλιξη αυτή, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ αντέτειναν ότι οι σοσιαλιστές καταψήφισαν συντριπτικά τις ελληνικές θέσεις, κάτι που έκανε ακόμη και η ομάδα των «Ανεξάρτητων Δημοκρατών» όπου ανήκει και το… ΛΑΟΣ.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Μιχάλης Τρεμόπουλος

Τετάρτη 20 Μαΐου 2009

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Τους 22 υποψηφίους/ες του ψηφοδελτίου με το οποίο θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου του 2009 ανακοίνωσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Με κυρίαρχο σύνθημα «Πράσινη Λύση στην Κρίση: οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον» οι Οικολόγοι Πράσινοι στοχεύουν στην εκλογή 1 ή 2 ελλήνων πράσινων ευρωβουλευτών, επιδιώκοντας ταυτοχρόνως πολιτικές αλλαγές και στην ελληνική πολιτική και κοινωνία. Μήνυμά τους είναι το «Αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε και εμείς».

Η σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου θα είναι καθοριστική για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Οικολόγοι Πράσινοι παίρνουν μέρος στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 σε κοινή καμπάνια με τα υπόλοιπα πράσινα κόμματα για να επηρεάσουν τις εξελίξεις καθοριστικά προς την κατεύθυνση της οικολογικής-κοινωνικής βιωσιμότητας. Η δυναμική παρουσία των Οικολόγων Πράσινων στις ευρωεκλογές στοχεύει όχι μόνο στην εκλογή πράσινων ευρωβουλευτών για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας, την ενδυνάμωση της ομάδας των Πρασίνων και την αλλαγή συσχετισμών στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού νότου στο πλαίσιο των Ευρωπαίων Πράσινων.

Μερικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων των Οικολόγων Πράσινων:
- Στελέχη του ελληνικού οικολογικού κινήματος, ενεργοί πολίτες σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας των καταναλωτών, πράσινης οικονομίας, πράσινων τεχνολογιών (με προσωπικές διαδρομές που συνδυάζουν γνώση, εμπειρία, σημαντικές παρεμβάσεις αλλά και αγώνες για το δημόσιο συμφέρον).
- Ακτιβιστές αλλά και πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του πολιτισμού αλλά και στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων
- Κυρίως στελέχη κοινωνικών χώρων και λιγότερο στελέχη άλλων κομμάτων παλιότερα.
- Ελληνικής καταγωγής πολίτες αλλά και ένας πολίτης ιρλανδικής καταγωγής, μια ελληνικής καταγωγής επαναπατρισθείσα από την Αλβανία και μια παλαιστίνια που ζει στην Ελλάδα, μια ελληνίδα στέλεχος και βουλευτής των Αυστριακών Πρασίνων (ως απόδειξη της ευρωπαϊκής και πολυπολιτισμικής ταυτότητάς τους).
- Δύο από τους υποψηφίους (Μ. Τρεμόπουλος, Λ. Τσικριτζής) έχουν εκλεγεί επανειλημμένα σύμβουλοι σε εκλογές για την αυτοδιοίκηση με οικολογικά σχήματα, ενώ μια γυναίκα (Μ. Βασιλάκου) έχει εκλεγεί επανειλημμένα βουλευτής των Πρασίνων στο κοινοβούλιο της Βιέννης.

Οι εσωτερικές διαδικασίες για την προετοιμασία των Οικολόγων Πράσινων για τις ευρωεκλογές ξεκίνησαν με το συνέδριο τον Μάρτιο 2008 όπου διαμορφώθηκαν οι πολιτικές θέσεις για την Ευρώπη. Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμμετείχαν στο διάλογο με τα υπόλοιπα Eυρωπαϊκά Πράσινα κόμματα και συν-διαμόρφωσαν τις κοινές θέσεις για τις ευρωεκλογές του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι από το 2004.

Το ψηφοδέλτιο των Οικολόγων Πράσινων αναδείχτηκε με ευρύτατες δημοκρατικές διαδικασίες και ψηφοφορία όλων των μελών, τον Νοέμβριο 2008. Οι 16 υποψήφιοι για το Ευρωκοινοβούλιο εκλέχτηκαν από την εσωτερική ψηφοφορία, ενώ οι υπόλοιπες 6 θέσεις του ψηφοδελτίου (7-8 & 19-22) είναι τιμητικές και καλύφθηκαν από ενεργούς πολίτες, όπως ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Νότης Μαυρουδής, ο Ross Daly, η Σουχάντ Νιεράτ, ο Γιώργος Κατσαδωράκης και η Λυδία Κονιόρδου.

Στο ψηφοδέλτιο οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 36,4% (8 γυναίκες σε σύνολο 22 υποψηφίων).

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Κατά σειρά στο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι/ες είναι:
1. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης από το 1998, δημοσιογράφος, συγγραφέας, νομικός, στέλεχος του οικολογικού κινήματος από το 1975
2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προεδρεύουσα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πράσινων στη Βουλή της Βιέννης και Αναπληρωματική Πρόεδρος των Πράσινων της Αυστρίας. Με μάστερ Γλωσσολογίας και επιλεγμένων θεμάτων Ψυχολογίας
3. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Xημικός-Περιβαλλοντολόγος, από τα ιδρυτικά στελέχη του οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται σε θέματα ανακύκλωσης, προστασίας των ακτών και της θάλασσας, εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα, πράσινης πολιτικής.
4. ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Δικηγόρος, νομικός Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της «Ένωσης Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων» (Β.Ι.Ο.Ζ.Ω.), Ιδρυτής της ΜΚΟ «Αττική-Περιβάλλον S.O.S.», Ιδρυτικό στέλεχος της Ομοσπονδίας Καταναλωτικών Οργανώσεων Ελλάδας.
5. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΤΑΣΟΣ, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, κλίματος. με μεταπτυχιακό δίπλωμα MSc στα Οικονομικά και την Πολιτική της Ενέργειας. Έχει εργαστεί στο χώρο των ΑΠΕ και σε θέματα προστασίας του κλίματος
6. ΜΥΡΙΒΗΛΗ ΛΕΝΙΩ, Λέκτορας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Columbia, της Νέας Υόρκης, στην Κοινωνική Ανθρωπολογία.
7. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΟΤΗΣ, Μουσικοσυνθέτης-κιθαριστής.
8. DALY ROSS, Ιρλανδικής καταγωγής Μουσικοσυνθέτης, Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος».
9. ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, Οικονομολόγος, έχει επαναπατριστεί από την Αλβανία, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μεταναστριών Β. Ελλάδας. Έχει βοηθήσει και συνεργαστεί με την Ομόνοια και το Κόμμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.
10. ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Οικονομολόγος, με έντονη οικολογική δραστηριότητα στην Φθιώτιδα και την Ευρυτανία, δραστήριος στο Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων.
11. ΤΣΙΡΩΝΗ ΝΑΤΑΣΑ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην Κοινωνιολογία του Αστικού Χώρου.
12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Νομικός-Ιδιωτικός υπάλληλος, στέλεχος του οικολογικού κινήματος, δραστηριοποιείται σε θέματα βιώσιμων μεταφορών, δικαιωμάτων πεζών και ποδηλατιστών
13. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, τακτικός καθηγητής Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΤΕΠΑΕ, πρόεδρος Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης.
14. ΟΛΓΑ ΚΗΚΟΥ, Κοινωνιολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ σε θέματα κοινωνικής αλλαγής και στα κοινωνικά κινήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα κινήματα της δεκαετίας του ’60. Στέλεχος ΜΚΟ σε Ελλάδα και Αμερική.
15. ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ, Dr Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ, αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, 3 φορές Δημοτικός Σύμβουλος (τις δύο με την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης).
16. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Οικονομολόγος, μέλος της εκτελεστικής Γραμματείας του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, στέλεχος του καταναλωτικού κινήματος
17. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Στέλεχος περιβαλλοντικών οργανώσεων (Μέλος του Συμβουλίου της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και πρώην πρόεδρός της. Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων).
18. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΑ, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Συμμετέχει ενεργά σε κινήσεις πολιτών (για τη διάσωση της Βίλας Ζωγράφου, για τον Υμηττό κα).
19. ΚΑΤΣΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Δρ Οικολογίας-Βιολόγος, ειδικός σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων και προστατευόμενων περιοχών. Του απονεμήθηκε το περιβαλλοντικό βραβείο Goldman για τη συνεισφορά του στην προστασία της Πρέσπας. Στέλεχος περιβαλλοντικών οργανώσεων.
20. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ, βραβευμένη ηθοποιός, σκηνοθέτης, καλλιτεχνική διευθύντρια στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, στο Κέντρο Μουσικού Θεάτρου Βόλου και στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας. Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με τους «ΔΕΣΜΟΥΣ» της Ασπασίας Παπαθανασίου, το Εθνικό Θέατρο, το «Θέατρο Τέχνης» του Κάρολου Κουν, το «Θέατρο Πολιτεία» και τη «Νέα Σκηνή» του Λευτέρη Βογιατζή.
21. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος τα τελευταία 30 χρόνια. Πολιτεύεται ως ενεργός πολίτης.
22. ΝΙΕΡΑΤ ΣΟΥΧΑΝΤ, Φιλόλογος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παλαιστινιακής παροικίας της Ελλάδας και υπεύθυνη μορφωτικών υποθέσεων της παροικίας.

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για τα βιογραφικά, φωτογραφίες των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών), την εκλογική διακήρυξη, το κοινό Μανιφέστο των Ευρωπαίων Πράσινων καθώς και τις θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τις ευρωεκλογές στην ιστοσελίδα www.ecogreens.gr